Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord wiki

Showing related tags and posts for the Wikis application. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
 • Dödssynd

  Med anknytning till bl.a. 1 Joh. 5:16-17 indelar romersk-katolsk teologi människans synd mot Gud i dödssynder (peccata mortalia) och förlåtliga synder (peccata venialia). De senare kan förlåtas utan kyrklig botgöring, de förra måste försonas genom...
  Posted to Kyrkan by Bengt Malmgren on 2010-1-22
  Sorterad under:
 • Huvudsynder

  Huvudsynderna, 7 till antalet kallas ofta oegentligt de sju dödssynderna, men dödsynd betecknar något annat. Benämningen huvudsynder används i västlig latinsk moralteologi. Indelningen går tillbaka till Gregorius I (ca 540-604). De sju huvudsynderna räknades...
  Posted to Kyrkan by Bengt Malmgren on 2010-1-22
  Sorterad under:
Page 1 of 1 (2 items)
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren