Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord wiki

Showing related tags and posts for the Wikis application. See all tags in the site
  • Eukaristin

    Katolska kyrkan tillsammans med stora delar av resten av kristenheten, ortodoxa och många protestanter tror att Nattvarden (Eukaristin) är Kristi kropp och blod därför att den undervisningen finns i Bibeln och det har i alla tider varit Kyrkans tro. Nattvarden har sin motsvarighet...
    Posted to Kyrkan by Bengt Malmgren on 2011-4-3
    Sorterad under: , , ,
Page 1 of 1 (1 items)
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren