Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Kyrkan

Fakta om kyrkan i världen, faktabakgrund till olika ämnen som diskuteras på blogg och i diskussionsgrupper.
Not rated

De heligas samfund

Länkar till sidor som på olika sätt belyser detta ämne: Katekesen: http://www.katekesen.se...
Revision #1 Posted by Bengt Malmgren on 2011-5-5
Not rated

Eukaristin

Katolska kyrkan tillsammans med stora delar av resten av kristenheten, ortodoxa och många protestanter tror...
Revision #1 Posted by Bengt Malmgren on 2011-4-3
Not rated

Dödssynd

Med anknytning till bl.a. 1 Joh. 5:16-17 indelar romersk-katolsk teologi människans synd mot Gud i dödssynder...
Revision #1 Posted by Bengt Malmgren on 2010-1-22
Not rated

Huvudsynder

Huvudsynderna, 7 till antalet kallas ofta oegentligt de sju dödssynderna, men dödsynd betecknar något...
Revision #1 Posted by Bengt Malmgren on 2010-1-22
Not rated

SSPX

Wikipedia om SSPX innehåller bra information och länkar till dokument + diskussion. Prästbrödraskapet...
Revision #4 Posted by Bengt Malmgren on 2009-1-29
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren