Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Dödssynd

Page Details

Published by:
Bengt Malmgren
on 2010-1-22
This page has not yet been rated

Dödssynd

Sorterad under: [Edit Tags]

Med anknytning till bl.a. 1 Joh. 5:16-17 indelar romersk-katolsk teologi människans synd mot Gud i dödssynder (peccata mortalia) och förlåtliga synder (peccata venialia). De senare kan förlåtas utan kyrklig botgöring, de förra måste försonas genom ånger, bikt, avlösning och gottgörelse (jfr bot).

Dödssynd förstör kärleken i människans hjärta genom ett allvarligt brott mot Guds lag; den vänder människan bort från Gud, som är hennes yttersta mål, och hennes salighet i honom, och får henne att föredra något skapat som är mindre värt än han. Mindre synd låter kärleken finnas kvar, även om den kränker den och skadar den.      Dödssynden, som angriper den livsprincip i oss som utgörs av kärleken, kräver ett nytt initiativ av Guds barmhärtighet och en hjärtats omvändelse. Detta sker vanligtvis inom ramen för försoningens sakrament.

För att en synd skall vara en dödssynd krävs att tre villkor uppfylls samtidigt: ”En synd är en dödssynd om den

  • har något allvarligt som objekt
  • den begås vid fullt medvetande och
  • den begås med full avsikt

Luther avvisade skillnaden mellan dödssynder och förlåtliga synder; enligt honom äventyrar all synd gudsförhållandet och måste därför ångras, bekännas och utplånas genom förlåtelse. Jfr synd.

Se vidare Katolska kyrkans katekes art 1854 ff

Recent Comments

Leave the first comment for this page.
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren