Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Liv i Anden-seminarier

Wiki Table of Contents

Page Details

First published by:
Bengt Malmgren
on 2011-4-10
Last revision by:
Bengt Malmgren
on 2017-4-15
This page has not yet been rated

Liv i Anden-seminarier

Liv i Anden-seminarierna är en 7 veckors kurs/seminarieserie som genom åren har hjälpt många kristna till djupare engagemang och en fullödigare hängivenhet åt den helige Ande. Formen introducerades inom Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i USA på 1970-talet, man varvar undervisning, bibelstudium och förbön med gruppsamtal. Det har blivit ett omtyckt koncept som spridit sig över världen både inom Katolska kyrkan och i protestantiska samfund.

Syftet med seminarierna är att hjälpa deltagarna att öppna sig för den Helige Ande så att de kan erfara hans närvaro och hur han verkar genom dem samt att etablera, återetablera eller fördjupa den personliga relationen med Jesus. Liv i Andenseminarierna har något att ge åt alla oberoende av om man är helt oerfaren på trons väg eller om man varit kristen länge.

Det är en introduktion till ett liv i den Helige Andes kraft. Fokus är på den kristna trons grunder, och hur man öppnar sig för den helige Ande i det personliga livet. Seminarierna varvar enkel informativ undervisning med personliga vittnesbörd, hänvisningar till bibeltexter och bön. Efter det inledande föredraget följer varje gång också gruppsamtal. Seminariernas innehåll: 1. Guds kärlek, 2. Frälsningen, 3. Det nya livet, 4. Att ta emot Guds gåva, 5. Döpt i den Helige Ande, 6. Att växa, 7. Fortsatt överlåtelse till Kristus.

”Dopet i den helige Ande” - den personliga pingsten.
Under femte seminariet finns tillfälle till förbön för var och en om att bli fylld av Anden, att ta emot "den Helige Andes dop". Andedopet innebär att de andliga nådegåvor vi fått i dopet och konfirmationen blåses liv i, att vi som troende accepterar och ger vårt djupa gensvar till alla Guds gåvor i vårt liv och att vi accepterar och erkänner hans Son Jesus Kristus som vår Herre och personlige Frälsare.

Livets Ande, den Helige Ande, Herren och livgivaren" som Fadern gav åt Kyrkan på Pingstdagen uppenbarar härligheten hos Jesus Kristus, övertygar oss om vår synd, förnyar vårt inre liv, manar fram tron, utrustar oss att som kristna leva ett rättfärdigt liv, skapar gemenskap och ger oss kraft att tjäna.

Dopet i den helige Ande diskuterades på seminarium i Rom (ICCRS)

Dopet i den helige Ande - föredrag av f Wilfired Brieven vid den Nordiska karismatiska konferensen i Stockholm oktober 2010

Recent Comments

Leave the first comment for this page.
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren