Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Människohandel

Wiki Table of Contents

Page Details

Published by:
Bengt Malmgren
on 2010-2-19
This page has not yet been rated

Människohandel

Människohandel – en modern form av slaveri

Trafficking, det vill säga människohandel för sexuellt nyttjande, är ett växande problem.

FN:s uppskattar att upp till fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn är offer för människohandel varje år. 120 000 kvinnor och barn förs årligen in i EU för sexuella ändamål.

Enligt Rikspolisstyrelsen transporteras årligen mellan 400–600 kvinnor och därutöver ett okänt antal barn, till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Sverige utgör såväl destinations- som transitland för denna handel.

 Oftast är det unga kvinnor från fattiga miljöer i fattiga länder som lockas till Europa med löften om ett bättre liv och en ljusare framtid. Andra förs hit under tvång. De rekryteras och smugglas av kriminella nätverk. Väl på plats blir många av med sina pass och sina pengar. Många drogas och torteras för att brytas ner såväl psykiskt som fysiskt. De hamnar ofta i en ekonomisk skuld till dem som förde bort dem. Utan identitet, utan egen vilja och utan eget liv tvingas de finna sig i att säljas, om och om igen. När de anses vara förbrukade dumpas de i bästa fall i något land utan vare sig pass eller dokumentation, i värsta fall mördas de.

Människohandel förekommer idag över hela världen, i såväl fatigare länder som rikare. Handeln med män kvinnor och barn är också kopplad till andra former av internationell organiserad brottslighet, som narkotika- och vapenhandel.

 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Att människor, ofta kvinnor och barn, rekryteras i syfte att utnyttjas på olika sätt är oacceptabelt. Ytterst är det en fråga om att visa att Sverige verkligen är ett land där kvinnors frihet och integritet respekteras. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökning från slutet av 1990-talet har var åttonde svensk man någon gång betalat för sex. Köparna kommer från i stort sett alla skikt i samhället. Det är ovanligt med kvinnliga sexköpare.

 Arbetet med att få bort efterfrågan på sexuella tjänster måste stärkas. Samverkan i arbetet mot människohandel är angelägen. Var med och stoppa människohandeln!

Recent Comments

Leave the first comment for this page.
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren