Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Påvens kuriareform fortsätter: Lägger ner Ecclesia Dei, kommissionen för särskild dialog med SSPX

  Ecclesia Dei var en kommission inrättad av Johannes Paulus II med syfte att föra dialogen med det schismatiska Pius X prästbrödraskap med syfte att försöka inlemma dess präster och biskopar i kyrkans fulla gemenskap igen. Situationen har ändrats sedan dess, … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2019-1-22
  Sorterad under: Katolska kyrkan, vatikanen, SSPX, teologi, traditionalism
 • Traditionalism och antimodernism inte lösningen på sexövregreppsproblemen i Katolska kyrkan

  Kyrkan är de heligas gemenskap, Paulus använder bilden av en kropp med många lemmar. Lider en lem lider hela kroppen, och omvänt, genom våra gåvor kan vi alla konstruktivt bidra till dess uppbyggande.Skall präster och lekmän kunna bygga upp kyrkan måste alla … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2018-8-24
  Sorterad under: Katolska kyrkan, vatikanen, homosexualitet, SSPX, traditionalism, prästämbetet, sexuella övergrepp, pius x
 • Påven i Egypten: ??Violence Is Negation of Every Authentic Religious Expression?

  Påvens resa till Egypten 28-29 april var ett mycket betydelsefullt moment för Egyptens hårt prövade koptiskt kristna, och för ekumeniken där en gemensam deklaration undertecknades av koptiske påven Tawadros II och påve Franciskus enl vilket de båda kyrkorna ömsesidigt erkänner … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-4-30
  Sorterad under: Islam, ekumenik, Katolska kyrkan, religion, Andra Vatikankonciliet, terrorism, SSPX, religionsdialog, egypten, Samhälle, påven, förföljelse av kristna, benedict xvi
 • Katolska kyrkan, SSPX och pedofiliproblemen än en gång

  Uppdrag Granskning har än en gång satt SSPX under lupp, och det är ett gediget undersökande journalistiskt arbete man gjort om en sluten organisation som inte så gärna vill stå i fokus för mediernas och offentlighetens intresse. Man får en … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-4-6
  Sorterad under: Katolska kyrkan, pedofili, media, vatikanen, SSPX, richard williamson, uppdrag granskning, sexuella övergrepp
 • Society of St. Pius X Expels Bishop Richard Williamson

  Refusal to Show' Due Respect and Obedience' Cited As Reason For Expulsion
  Posted to Katolska nyheter on 2012-10-25
  Sorterad under: katolska kyrkan, sspx, nyhet1
 • SSPX

  Wikipedia om SSPX innehåller bra information och länkar till dokument + diskussion. Prästbrödraskapet S:t Pius X, SSPX , grundat 1969 av den franske ärkebiskopen Marcel Lefebvre. Brödraskapet är uppkallat efter den påven Pius X. Genom Johannes Paulus II:s dekret...
  Posted to Kyrkan by Bengt Malmgren on 2009-1-29
  Sorterad under: sspx
Page 1 of 20 (400 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren