Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Andens dop och Kyrkans sakramentala struktur.

  Den fortsatta diskussionen kring boken GUDS ORD RÄCKER visar att Anders Gerdmar och jag nog står varandra mycket närmare i synen på traditionen än vad bokens antikatolska yta tycks antyda. Följande twitterdialog belyser som i ett nötskal vad det handlar om: Anders har … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-9-11
  Sorterad under: ekumenik, Katolska kyrkan, Livets Ord, ecklesiologi, teologi, Uncategorized, karismatisk förnyelse, pingströrelsen, evangelikalism, den pingstkarismatiska förnyelseströmmen
 • En frikyrka som inte inser att man är delaktig i en tradition sågar av grenen man sitter på

  Inledningsvis vill jag säga att jag tror att kristenheten i Sverige just nu är i en fas av väldigt konstruktivt samtal. Jag har förståelse för att det kan vara svårt för medlemmarna i Livets Ord att ha ett så neutralt … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-8-20
  Sorterad under: ekumenik, Katolska kyrkan, Livets Ord, Martin Luther, Church, Samhälle, evangelikalism, tradition, texttolkning
 • De kristna initiationssakramenten i Katolska domkyrkan på påsknatten och Andens dop

  På påskaftonen, i påsknattens pingstvigilia konfirmerades nio personer av biskop Anders. Det var två personer som också dessförinnan hade döpts i samma mässa samt sju vuxna personer som tidigare var döpta, en katolik, och sex döpta i annat samfund som … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-4-2
  Sorterad under: Benedikt XVI, ekumenik, Peter Hocken, påsk, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Livets Ord, Church, karismatisk förnyelse, prästämbetet, pingströrelsen, den pingstkarisamtiska förnyelsen, reformationen
 • Intet nytt från Uppdrag granskning om Livets ord

  Det är bra att olika sektorer i samhället inklusive kyrkor och samfund granskas. Om Livets ord har några hundar begravna är det bra för kristenheten i Sverige och som Joakim Lundqvist skriver också för Livets ord själv att sådant kommer … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2015-12-11
  Sorterad under: ulf ekman, Livets Ord, media, Church, Samhälle
 • Dags att ifrågasätta den dominerande mediabilden av Livets Ord

  En positiv effekt av Uppdrag gransknings reportage om Livets Ord är att det stimulerar till att den mera nyanserade diskussionen om Livets Ord som uppstått under senare år kan fortgå. Ty det är helt klart att den schabloniserade berättelsen om Livets … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2015-12-3
  Sorterad under: ulf ekman, Livets Ord, religion, media, Church, Samhälle
 • Liten och syndfri

  Så har vi deltagit med några inlägg´ på en annan blogg , där ämnet varit: Har Livets ord en hemlig agenda för ett närmande till Rom? Denna fråga kan jag inte besvara. Jaga vet för lite om LO. Men vi har fått åskådliggjorda skillnaderna mellan olika kristna riktningar. Mest tillfreds är jag med att ha...
  Posted to Ekumenik by Lars Flemstrom on 2008-1-28
 • Re: Peter Hocken

  Hej Joel! Jag håller helt med dig. Jag träffade Peter Hocken på en karismatisk konferens i Prag 2004, och jag uppskattar också hans öppenhet och hans ekumeniska vidsyn som är helt i linje med den process mot ökad enhet som jag uppfattar att den helige Ande för kristenheten in i idag. Han höll där ett...
  Posted to Ekumenik by Bengt Malmgren on 2007-2-8
 • Peter Hocken

  Hejsan, jag var och lyssnade på Peter Hocken på Livets Ord i höstas. Det var verkligen ett bra seminarium. Hans bok Skammen och härligheten är också väldigt bra. jag tycker hans enhetssträvande är beundransvärda. Något som jag som ickekatolik uppskattar är hans öppenhet och uppskattning av andra samnhang...
  Posted to Ekumenik by Joel on 2007-2-7
 • Ulf Ekman: Kyrkans väsen och dess enhet.

  Extern fil. Artikel publicerad i tidskriften Keryx. Det är alltid spännande när ett ämne tas upp från ett håll man inte väntade sig. Ulf Ekman, pastor i Livets ord har under senare år gång på gång överraskat och har gjort en totalomvändelse när det gäller tidigare isolationistisk hållning.
  Posted to Aktuella dokument by Bengt Malmgren on 2007-1-25
  Sorterad under: Ekumenik, Livets ord, Kristen enhet, Kyrkan
 • Ulf Ekman och Livets Ord närmar sig katolsk nattvardssyn.

  Under ett anförande vid Förbundet för Kristen Enhets vårmöte i Uppsala skissade Ulf Ekman vad som kännetecknar Livets Ords spiritualitet. Han sade att Livets Ord betonar sakramenten alltmer och att Jesus Kristus verkligen är närvarande i bröd och vin vid nattvarden och att Gud gör något konkret vid dopet...
  Posted to Ekumenik by Bengt Malmgren on 2006-4-28
Page 1 of 11 (220 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren