Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Tala seriöst om abort

  Abortfrågan är ständigt levande och kommer att vara så länge några envisas med att göra den till en icke-fråga och låtsas som att fostret bara är ”en del av kvinnans kropp” Stefan Gustavsson skriver i Världen idag om Nyspråk som … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2018-10-12
  Sorterad under: abort, livets etik, Church, katolska kyrkans sociallära, Samhälle
 • Att som vårdpersonal våga stå upp för människovärdet

  När blir du en människa, ett mänskligt skyddsvärt subjekt och inte bara ett objekt för mitt godtycke? Vid befruktningen? Mycket tidigt under embryonalfasen? Vid din möjlighet att överleva utanför livmodern? Vid den tidpunkt jag väljer att anse dig viktig för … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-8-20
  Sorterad under: abort, livets etik, Samhälle
 • Att skilja på abortiva och icke abortiva preventivmedel ej viktigaste etiska principen, men prevention alltid bättre än abort

  Rättsprocesserna med barnmorskorna Grimmark och Steen handlar dels om innehållet i barnmorskeyrket (att medverka till abort ingår i yrket hävdas det, och sjukvården har laglig skyldighet att tillhandahålla detta), dels att abort inbegriper ett spirande liv som i sig är … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-2-23
  Sorterad under: sexualitet, abort, livets etik, vetenskap, familjen, nfp, Samhälle, äktenskapet
 • Människan som person och aktör. Samvetsfrihet gäller redan enligt svensk lag

  ??it is not ?progressive? to try to resolve problems by eliminating a human life.? (påve Franciskus, Evangelii Gaudium) De första kristna tillämpade inte abort och barnamord, de tog hand om sjuka och var vänliga mot alla. Som det beskrivs i … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-1-27
  Sorterad under: abort, livets etik, religion, politik, vetenskap, samvetsfrihet, Samhälle
 • Kyrkan som fredsstiftare ? men det är alltid några som blir arga

    Vi har just tagit del av Julens budskap om Guds Son som blir människa för att förmedla frälsning och fred till mänskligheten. Men detta budskap har alltid varit kontroversiellt. Genom att Jesus ställer oss inför ett existentiellt val som … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-12-27
  Sorterad under: evangelisation, abort, livets etik, politik, familjen, flyktingar, etik, Church, Samhälle, äktenskapet, klimatet, Laudato Si, miljö
 • Euthanasia and physician-assisted suicide.

  Euthanasia and physician-assisted suicide: a view from an EAPC Ethics Task Force Anne-Marie Graavgaard, styrelseledamot i NFKL (Nordiska Föreningen för Katolska Läkare) har tillsammans med andra inom EAPC (European Association of Palliative Care) , skrivit en artikel som klarlägger...
  Posted to Aktuella dokument by Bengt Malmgren on 2009-2-22
  Sorterad under: palliativ vård, eutanasi, livets etik
 • Re: Alltfler unga i pro-liferörelsen.

  Tänker bara att det kanske är mer intressant att ta upp att det faktiskt rör på sig även i Sverige: http://abortnej.se/ http://ungdom.abortnej.se/ http://www.jatilllivet.se/ http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=130222
  Posted to Livets etik on 2008-2-28
 • Re: Alltfler unga i pro-liferörelsen.

  Judie Brown är president och medgrundare av American Life League, USA:s största gräsrotsrörelse som jobbar med pro-life i utbildningssyfte. Hon är medlem i the Pontifical Academy for Life i Rom. Daily Catholic har rankat henne som en av de främsta katolikerna under 1900-talet. Och, hon är fortfarande...
  Posted to Livets etik by Anders Jonsson on 2008-2-11
 • Alltfler unga i pro-liferörelsen.

  I går den 22 januari hölls i Washington D:C den årliga manifestationen för livet och mot abort, med ett uppenbart stort ungdomligt inslag. Det liberala Washington Post, som inte är kända för att hysa varma katolska åsikter, skriver i en artikel om den växande pro-liferörelsen inom den katolska kyrkan...
  Posted to Livets etik by Anders Jonsson on 2008-1-23
 • Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal

  Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal publicerades 1995 av Påvliga rådet för hälsovårdspastoral. Rådet presenterar i skriften en sammanställning av katolska kyrkans syn på hälso- och sjukvård och på vårdpersonalens roll. Riktlinjerna är klara och lättlästa, och samtidigt mycket utförliga i förklaringen...
  Posted to Livets etik by pacyfik.ofm on 2007-12-6
 • Äntligen ett vettigt kd-förslag!

  Det är kdu-ordföranden Ella Bohlin som vill bidra till ökat barnafödande genom att belöna de nyfödda med 35 000 kr för att de inte har aborterats. När och hur pengarna ska betalas ut, framgår inte. Men det vore ju bra om minst hälften betalas ut när den definitiva tidsgränsen för abort har passerats...
  Posted to Livets etik by Lars Flemstrom on 2007-9-14
Page 1 of 29 (580 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren