Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Lembke om avlat

  Lidandets problem kan vi människor aldrig finna en tillfredställande teoretisk formel för att förklara. Men verkligheten tvingar oss att förhålla oss till det på ett eller annat sätt. För en del blir lidandet ett hinder för en god Guds-relation. Antingen … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2015-5-29
  Sorterad under: Jesus, andlighet, teologi, avlat, Church
 • Tron är verkligen en tro "trots allt" - och samtidigt en mäktig kraft till förändring

  Varför tror jag? Så mycket ont händer i världen. Dels naturkatastrofer som människan inte själv rår över, som tsunamikatastrofen vid Bengaliska viken för 10 år sedan eller den stora jordbävningen i Lissabon 1755 som filosofen Voltaire använde...
  Posted to Bengts Blogg on 2014-12-27
  Sorterad under: Jesus, Katolska kyrkan, politik, påven, förbön, Samhälle
 • Påvens jultal: Står fast i sitt beslut att reformera kurian

  Stefan Löfven jultalar, Annie Lööf jultalar. Och påven håller flera jultal. 22 december talade han till kurian, d.v.s. kardinalerna och tjänstemän i Vatikanen. Detta årligen återkommande tal brukar traditionellt sammanfatt de viktigaste händelserna under det gångna året. Så inte i år. Franciskus höll...
  Posted to Bengts Blogg on 2014-12-24
  Sorterad under: Jesus, Katolska kyrkan, vatikanen, jul, spiritualitet, påven, påvens jultal
 • Min kluvenhet till Svenska kyrkans klockringning

  Jag älskar kyrkklockornas klang. De har alltid följt mig såväl till vardags som i avgörande livshändelser, i glädje och sorg. Vid dop, konfirmation, bröllop, begravningar. En vanlig vardagmorgon i en liten mellaneuropeisk by medan människorna samlas i mässan innan dagens … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2014-8-26
  Sorterad under: ekumenik, Jesus, Katolska kyrkan, Church, Skara stift, biskop Brynolf, angelus
 • Kristen enhet: Samtal kring det som skiljer hindrar inte den grundläggande gemenskapen

  Sista tiden har det förekommit ett livligt samfundsövergripande teologiskt samtal i kristna media. I ett skede då mötena mellan oss kristna blir alltmer intensiva och gränser luckras upp finns också behov att fördjupa och markera den egna teologiska profilen. Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg by Bengt Malmgren on 2014-3-28
  Sorterad under: ekumenik, Jesus, Katolska kyrkan, ecklesiologi, Jesusmanifestationen, Church
 • Jesus ber lärjungar sover

  Skulptur, s:t Georgskyrkan Reichenau
  Posted to Blandat by Bengt Malmgren on 2012-7-11
  Sorterad under: jesus, reichenau
Page 1 of 12 (240 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren