Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Maria, Gudsmodern, jungfrun, förenar oss kristna och är en förebild för oss alla

  Denna vecka firar vi Marie bebådelse – ängeln som kom till Maria med budskapet att hon skulle föda Jesus. Luk 1:26-38: I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2021-3-23
  Sorterad under: ekumenik, Maria, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Church
 • Mitt anförande på Sveriges Kristna Råds årsmöte: Ge upp samfundspatriotismen och låt enheten bli en hjärtesak

  10 september 2020 var jag tillsammans med tre andra personer inbjuden till SKR´s årsmöte för att dela några av våra erfarenheter och reflektioner om ekumenik. Här återger jag texten till mitt bidrag: ———————- Det finns många kyrkosamfund. Även om ekumenik …...
  Posted to Bengts Blogg on 2020-9-11
  Sorterad under: ekumenik, ny evangelisation, Church, den pingstkarisamtiska förnyelsen
 • Yves Congar och ekumeniken

  Förra veckan (22 juni) var det 25 år sedan Yves Congar gick ur tiden 91 år gammal. Han var fransk dominikanpräst och en av 1900-talets mest betydande katolska teologer och en av dem som genom sitt teologiska tänkande beredde marken … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-6-29
  Sorterad under: ekumenik, Katolska kyrkan, Andra Vatikankonciliet, teologi, yves congar
 • Katolsk och ekumenisk pingst. Följ allt på internet

  De många rörelser som uppkommit i Katolska kyrkan under 1900-talet och lekmannaordnar som också förnyats är ett uttryck för Kyrkans utveckling och förnyelse med Andra Vatikankonciliet som viktig milstolpe där det signaleras allt tydligare att alla döpta, varav lekmännen utgör … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-5-27
  Sorterad under: ekumenik, Pingst, Katolska kyrkan, sverige, Church, karismatisk förnyelse
 • Informativt om katolsk tro på YouTube, tips för corona-tider

  Många tillbringar tid hemma i karantän. Som alternativ till Netflix-serier och annat i underhållsbranschen finns det mycket informativt material om katolsk tro på YouTube för dem som vill använda tiden till att fördjupa sig. Vatikanens Youtubekanal finns här. (Länken är … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-4-16
  Sorterad under: ekumenik, Katolska kyrkan, media, teologi, evangelikalism
 • Påvens besök i Tyskland 22-25 sept 2011

  Samtliga tal och videoupptagningar Påve Benedikt XVI välkomnades av Nikolaus Schneider, ledare för Evangeliska kyrkan i Tyskland till det tidigare Augustinerklostret i Erfurt 23 sept 2011. Här ordinerades Martin Luther som katolsk präst år 1507 och levde i klostret fram...
  Posted to Aktuella dokument by Bengt Malmgren on 2012-1-6
  Sorterad under: Ekumenik, Benedikt XVI, Katolska kyrkan, påvebesök, tyskland
 • Ekumenik hur?

  Denna fråga initierades i diskussionen i anslutning till mitt blogginlägg Svartvita kristna republikaner men fortsätter här. Lars Flemström skrev följande kommentar: "Jakob Astudillo hänvisar till inlägg på sin blogg, där mitt namn förekommer...
  Posted to Ekumenik by Bengt Malmgren on 2008-10-1
 • Diakon Pancho Chin A Loi talar på Medborgarplatsen

  Jesusmanifestationen, 3 maj 2008
  Posted to Jesusmanifestationen 3 maj 2008 by Bengt Malmgren on 2008-6-11
  Sorterad under: Jesusmanifestationen, Medborgarplatsen, 2008, ekumenik, KKS
 • Liten och syndfri

  Så har vi deltagit med några inlägg´ på en annan blogg , där ämnet varit: Har Livets ord en hemlig agenda för ett närmande till Rom? Denna fråga kan jag inte besvara. Jaga vet för lite om LO. Men vi har fått åskådliggjorda skillnaderna mellan olika kristna riktningar. Mest tillfreds är jag med att ha...
  Posted to Ekumenik by Lars Flemstrom on 2008-1-28
 • Re: Den messianska föreningen Shalom.

  Anders Jonsson: Att det från en katolsk/ortodox utgångspunkt är en fråga om en heresi står helt klart. En fråga jag ställer mig är: Varför tycks pingstvänner attraheras av detta budskap? Din fråga är intressant. Jag har studerat en del av de blogg-inlägg som gjorts med anledning av artikeln. Generellt...
  Posted to Ekumenik by Bengt Malmgren on 2007-10-21
 • Ulf Ekman: Kyrkans väsen och dess enhet.

  Extern fil. Artikel publicerad i tidskriften Keryx. Det är alltid spännande när ett ämne tas upp från ett håll man inte väntade sig. Ulf Ekman, pastor i Livets ord har under senare år gång på gång överraskat och har gjort en totalomvändelse när det gäller tidigare isolationistisk hållning.
  Posted to Aktuella dokument by Bengt Malmgren on 2007-1-25
  Sorterad under: Ekumenik, Livets ord, Kristen enhet, Kyrkan
 • Ut unum sint

  Påven Johannes Paulus II´s encyklika om ekumeniken från 1995. Länk till Vatikanens webb-plats, den egelska versionen av encyklikan.
  Posted to Aktuella dokument by Bengt Malmgren on 2007-1-14
  Sorterad under: Ekumenik, Johannes Paulus II
 • Ekumenik med våra ortodoxa bröder.

  Det händer mycket positivt under vår käre påve Benediktus XVI. Hans resa till Konstantinopel (Istanbul) och mötet med den ortodoxe patriarken förefaller att ha varit mycket lyckat. Detta enligt rapporterna och det gemensamma vittnesbördet (dokumentet). Läs här en intervju med en grekisk-ortododox biskop...
  Posted to Ekumenik by Anders Jonsson on 2006-12-18
Page 1 of 86 (1720 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren