Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Hans Küng R.I.P. En stor och kontroversiell teolog har gått ur tiden

  Hans Küng avled den 6 april vid 93 års ålder. Han föddes i Sursee, kantonen Lucern i Schweitz 1928. 1954 ordinerades han som präst i Lucern, studerade filosofi och teologi i Paris samt vid Gregorianska universitetet i Rom. 1960 blev … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2021-4-12
  Sorterad under: Katolska kyrkan, ecklesiologi, Andra Vatikankonciliet, vatikanen, teologi, Church, Hans Küng
 • Missförståndet om påvens ?ofelbarhet? och Katolska kyrkans klerikalisering har historiska rötter som sträcker sig till medeltiden.

  Som ung reste Erasmus av Rotterdam, samtida med Martin Luther, till Italien för att studera. Där fick han se missförhållanden som försatte honom i chock. Han kom till Bolonga just som staden stod under belägring av självaste påven Julius II. … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-7-6
  Sorterad under: Katolska kyrkan, ecklesiologi, Andra Vatikankonciliet, vatikanen, teologi, historia, påven, erasmus av rotterdam
 • Stefan Gustavsson inbjuder till dialog evangeliska protestanter ? katoliker

  Stefan Gustavsson, välkänd apologet skriver idag i Världen idag om teologiska metoder och tre ”verktyg” som kyrkan har till sitt förfogande. Det handlar om hur vi förhåller oss till: 1. Bibelns texter 2. Den kristna traditionen 3. Vår egen samtid … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-3-31
  Sorterad under: ekumenik, ecklesiologi, apologetik, teologi, Church, benedict xvi
 • Från påvens ofelbarhet i en strikt hierarki till Kyrkan som Guds folk och synodalitet

  Påve Franciskus har just annonserat att nästa ordinarie biskopsynod år 2022 skall ha temat synodalitet: ”For a synodal Church: communion, participation and mission”. Synodalitet handlar om gemenskap och samverkan, vi befinner oss på något sätt i ena ändan av ett … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-3-9
  Sorterad under: Katolska kyrkan, ecklesiologi, vatikanen, tyskland, Tro och vetande, påven, synodalitet
 • Den stora lovsången flödar genom alla tider ? låt inte yttre former splittra oss kristna.

  Joel Halldorf skriver en tänkvärd ledare i Dagen om hur synen på (karismatisk) lovsång tycks generera konflikt i den protestantiska kristenheten i Sverige. Jag visste inte att det var så utpräglat som han beskriver och det gör mig sorgsen. Joel … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-3-1
  Sorterad under: ekumenik, ecklesiologi, dopet i den helige ande, Church, karismatisk förnyelse, den pingstkarismatiska förnyelseströmmen, den pingstkarisamtiska förnyelsen
 • Re: En lösning på kvinnoprästfrågan?

  Om inte ordensliv då "...katekes i församlingar, bönegrupper, sjukvården, mänskliga rättigheter, äldre och svaga i samhället osv." Jag hörde att kvinnor kan också viga sitt liv åt Gud - utan att bli nunnor. De åt Gud vigda jungfrurna och änkorna 922 Från apostolisk tid har kristna jungfrur och änkor...
  Posted to Ekumenik by pacyfik.ofm on 2007-8-26
 • Vad är konstitutivt för kyrkan ?

  Det syns mig att en viss insikt saknas i ditt inlägg, Lars: Svenska kyrkan är över huvud taget inte en kyrka i katolsk och ortodox bemärkelse. En kyrka är en övernaturlig, ontologisk verklighet, på vilken den enskildes tro inte har den minsta inverkan. Kyrkan kan härvidlag liknas vid ett sakrament -...
  Posted to Ekumenik by ioannes on 2007-7-18
Page 1 of 21 (420 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren