Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Kyrkan måste bli mera av en gemenskap kring Jesus och mindre av legalistisk institution

  På södag helgonförklaras Moder Teresa. Hon satte Jesus i centrum i sitt liv och hennes kallelse var att med sitt liv vittna om Jesus kärlek genom att praktiskt tjäna de fattigaste bland de fattiga. Många människor, inte bara de fattigaste, … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-9-3
  Sorterad under: Benedikt XVI, Katolska kyrkan, ecklesiologi, Andra Vatikankonciliet, påven
 • Det fria öppna Europa överlever inte utan vårt aktiva stöd

  Dominikanpater Anders Piltz påminner oss i en ledare i nya numret av Signum om cellisten Vedran Smailovic som 1992, mitt under belägringen av Sarajevo, satte sig på en utbombad tomt och spelade Albinonis Adagio i g-moll, en gest av civilisationen … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-4-16
  Sorterad under: Benedikt XVI, Katolska kyrkan, vatikanen, europa, eu, flyktingar, katolska kyrkans sociallära, Samhälle, påven
 • Västs ytliga kulturfernissa. Gradskillnad, ej kvalitetsskillnad mot IS

  Kristendomens viktigaste bestående arv till den Västerländska kulturen har varit det dubbla kärleksbudskapet: Älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Under 1900-talets senare hälft då kristdemokratiska ledare lade grunden för det moderna Europa-samarbetet och Alf … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-4-4
  Sorterad under: Benedikt XVI, evangelisation, abort, religion, terrorism, islamism, europa, Church, Samhälle, evangelii gaudium, donald trump
 • De kristna initiationssakramenten i Katolska domkyrkan på påsknatten och Andens dop

  På påskaftonen, i påsknattens pingstvigilia konfirmerades nio personer av biskop Anders. Det var två personer som också dessförinnan hade döpts i samma mässa samt sju vuxna personer som tidigare var döpta, en katolik, och sex döpta i annat samfund som … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2016-4-2
  Sorterad under: Benedikt XVI, ekumenik, Peter Hocken, påsk, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Livets Ord, Church, karismatisk förnyelse, prästämbetet, pingströrelsen, den pingstkarisamtiska förnyelsen, reformationen
 • Kvinnorna är inte tysta i Katolska kyrkan

  Att Katolska kyrkan är en extremt mansdominerad organisation när det gäller den högsta makten är väl känt. I högsta beslutande organ, kardinalskollegiet finns inga män alls. När det gäller kyrkans andliga liv liksom när det gäller socialt och tjänande arbete … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2015-10-2
  Sorterad under: Benedikt XVI, Katolska kyrkan, queer, kroppens teologi, gender, genusfrågor
 • Påvens besök i Tyskland 22-25 sept 2011

  Samtliga tal och videoupptagningar Påve Benedikt XVI välkomnades av Nikolaus Schneider, ledare för Evangeliska kyrkan i Tyskland till det tidigare Augustinerklostret i Erfurt 23 sept 2011. Här ordinerades Martin Luther som katolsk präst år 1507 och levde i klostret fram...
  Posted to Aktuella dokument by Bengt Malmgren on 2012-1-6
  Sorterad under: Ekumenik, Benedikt XVI, Katolska kyrkan, påvebesök, tyskland
 • Påven Benedikt XVI Petersplatsen Rom pingsten 2006

  Posted to Blandat by Bengt Malmgren on 2008-6-7
  Sorterad under: Benedikt XVI, Vatikanen, Pingst, Benedictus XVI
 • Liten och syndfri

  Så har vi deltagit med några inlägg´ på en annan blogg , där ämnet varit: Har Livets ord en hemlig agenda för ett närmande till Rom? Denna fråga kan jag inte besvara. Jaga vet för lite om LO. Men vi har fått åskådliggjorda skillnaderna mellan olika kristna riktningar. Mest tillfreds är jag med att ha...
  Posted to Ekumenik by Lars Flemstrom on 2008-1-28
 • Re: Att synliggöra Kyrkan..

  Hej Alex, och tack för dina tänkvärda ord. Bibeln talar om en andlig kamp, där segern redan är vunnen, av Jesus Kristus, men där förföljelse och hån hör till bilden av hur våra fiender (som vi är kallade att älska) motarbetar Frälsaren. Men, det går inte för våra fiender att besegra Gud, men vi får nog...
  Posted to Allmänt diskussionsforum by Anders Jonsson on 2007-9-17
 • Re: Påven, prästerskap och de religiösa ordnarna.

  Artikeln om påvens bok finns på svenska på http://www.katobs.se/art_jesusbook_magister.htm Där finns också länkar till förord och inledning i svensk översättning
  Posted to Allmänt diskussionsforum by Ulf Silfverling on 2007-1-27
 • Re: Påven, prästerskap och de religiösa ordnarna.

  En av Tysklands bästa fotbollsspelare genom tiderna, Franz Beckenbauer, berättar här om att hans möte med påven Benedict XVI inför fotbolls-VM 2006 som gick i Tyskland var den viktigaste upplevelsen i hans liv. Mötet fick Beckenbauer att börja studera påvens skrifter, och som ett resultat av detta har...
  Posted to Allmänt diskussionsforum by Anders Jonsson on 2007-1-16
 • Patti G Mansfield, testimony

  Vittnesbörd framfört på konferens i Fiuggi 4-6 juni 2006: Charismatic renewal yesterday, today and tomorrow. Konferensen arrangerades av ICCRS. Ljudinspelning Vocepiu. Patti Gallagher Mansfield tillhörde den lilla gruppen studenter i USA där karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan tog sin början 1977...
  Posted to Fiuggi 5-9 juni 2006 ICCRS konferens by Bengt Malmgren on 2007-1-6
  Sorterad under: Benedikt XVI, karismatiska förnyelsen, vittnesbörd, Andens gåvor, testimony
 • Meeting with pope Benedictus XVI

  Vittnesbörd framfört på konferens i Fiuggi 4-6 juni 2006: Charismatic renewal yesterday, today and tomorrow. Konferensen arrangerades av ICCRS. Ljudinspelning Vocepiu.
  Posted to Fiuggi 5-9 juni 2006 ICCRS konferens by admin on 2007-1-6
  Sorterad under: Benedikt XVI, karismatiska förnyelsen, vittnesbörd, testimony
 • Benedikt XVI pingsvigilian på Petersplatsen 2006

  Posted to Rom pingst 2006 by Bengt Malmgren on 2006-12-27
  Sorterad under: Benedikt XVI, Rom, pingstvigilia med påven, rörelserna i kyrkan, karismatiska förnyelsen
 • Re: Liturgireform med Benedikt XVI?

  Gudstjänstkongregationen har - enligt påven Benedikts önskan - indragit det indult som tillåter kommunionutdelare i USA att rengöra altarkärlen när det inte finns tillräckligt med präster, diakoner eller akolyter. Däremot får kommunionutdelare dricka upp vad som återstår av Kristi blod i kalken om stiftets...
  Posted to Allmänt diskussionsforum by Magnus Andersson on 2006-10-25
Page 1 of 78 (1560 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren