Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord hela siten

Showing related tags and posts across the entire site.
 • Stefan Gustavsson inbjuder till dialog evangeliska protestanter ? katoliker

  Stefan Gustavsson, välkänd apologet skriver idag i Världen idag om teologiska metoder och tre ”verktyg” som kyrkan har till sitt förfogande. Det handlar om hur vi förhåller oss till: 1. Bibelns texter 2. Den kristna traditionen 3. Vår egen samtid … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2020-3-31
  Sorterad under: ekumenik, ecklesiologi, apologetik, teologi, Church, benedict xvi
 • Katolska kyrkans sociallära ? en dialog med hela mänskligheten om bedömningsgrunder för solidarisk humanism

  Det katolska förlaget Veritas har gjort ett jättejobb genom att ge ut den digra volymen Den katolska socialläran med ett stort antal påvliga dokument publicerade alltifrån Leo XIII´s Rerum novarum från 1891 som tog upp arbetarnas rättigheter under industrialismen via … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2019-12-7
  Sorterad under: evangelisation, Katolska kyrkan, Kristdemokraterna, Joseph Ratzinger, politik, teologi, katolska kyrkans sociallära, Samhälle, miljön, klimatet, benedict xvi, Greta
 • Påven i Egypten: ??Violence Is Negation of Every Authentic Religious Expression?

  Påvens resa till Egypten 28-29 april var ett mycket betydelsefullt moment för Egyptens hårt prövade koptiskt kristna, och för ekumeniken där en gemensam deklaration undertecknades av koptiske påven Tawadros II och påve Franciskus enl vilket de båda kyrkorna ömsesidigt erkänner … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-4-30
  Sorterad under: Islam, ekumenik, Katolska kyrkan, religion, Andra Vatikankonciliet, terrorism, SSPX, religionsdialog, egypten, Samhälle, påven, förföljelse av kristna, benedict xvi
 • Påve em Benedikt om Johannes XXIII

  ”There was certainly an enthusiasm within, that John XXIII had awakened. He fascinated me from the beginning onwards because of his total unconventionality. I liked that he was so direct, so simple, so human.” From ”Last Testament: In His Own … Läs mer →
  Posted to Bengts Blogg on 2017-1-26
  Sorterad under: Katolska kyrkan, Andra Vatikankonciliet, Uncategorized, johannes xxiii, benedict xvi
 • Påve em Benedict XVI om Europa: Kyrkan kan aldrig sluta att förkunna evangeliet!

  Jag fortsätter att läsa sista intervjuboken med påve emeritus Benedict. ”Last Testament: In His Own Words”. Intervjuaren frågar med anledning av den nya evangelisationen som påve Johannes Paulus II uppmanade till och det Påvliga rådet för främjande av Ny Evangelisation som Benedict …...
  Posted to Bengts Blogg on 2016-11-19
  Sorterad under: evangelisation, Katolska kyrkan, ny evangelisation, Church, påven, benedict xvi
Page 1 of 77 (1540 items) 1 2 3 4 5 Next > ... Last »
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren