Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Till Källorna - här och nu


posted by Bengt Malmgren
2012-10-15

Downloads: 575
File size: 193,4kB
Views: 1 060
Till Källorna - här och nu

Biskop Anders Arborelius, föreläsning i Katolska domkyrkan 11 okt 2012 med anledning av öppnandet av Trons år. Föredraget handlar om Andra Vatikankonciliet som öppnades 11 okt 1962.

...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren