Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Rom Via d Conciliazione1

Rom Via d Conciliazione1
posted by crossnet\bengtm
2006-6-16


Downloads: 350
File size: 2,7MB
Views: 1 776

Rom pingstaftonen 2006. Pingstvigilia med påven Benedikt XVI och rörelserna i kyrkan. Närmare 400.000 personer deltog, Petersplatsen och den angränsade gatan Via d Conciliazione var fullpackad med människor, det gick knappast att ta sig fram. Här en vy från Petersplatsen neråt gatan Via d Conciliazone.

...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren