Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Petersplatsen pingstafton 2006

Petersplatsen pingstafton 2006
posted by crossnet\bengtm
2006-6-16


Downloads: 538
File size: 126,3kB
Views: 2 037

Pingstvigilia med påven Benedikt XVI och rörelserna i kyrkan. Närmare 400.000 personer var samlade.

...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren