Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Historiskt nationaldagsfirande 6 juni 2008

rated by 0 users
This post has 0 Replies | 0 Followers

Top 25 Contributor
Posts 4
Lars Flemstrom Posted: 2008-4-9 23:26

Samma dag, 6 juni 1143, grundades Sveriges två första kloster, såvitt källor kunnat belägga. Efter att ha stått tomt (och lagts i ruin) under 479 år, återinvigs det ena klostret, Nydala, den 6 juni 2008, om planerna går i lås. Ett historiskt nationaldagsfirande!

Varför har så många för Sverige betydelsefulla händelser under århundraden, som gått, ägt rum just den 6 juni? Kanske därför att Svea rike grundades samma dag, 6 juni 1143? Stor var kyrkans betydelse för riksgrundandet! Inte bara en klosterinvigning, utan ett verkligt nationaldagsfirande!

Låt den 6 juni 2008 bli försoningsdagen mellan svenska folket och katolska kyrkan! Representanter för hela den svenska kristenheten kommer att hälsa munkarna välkomna tillbaka.

Väl mött i Nydala i Värnamo kommun den 6 juni 2008!

(Teorierna är många om när, var och hur Sverige grundades. Såvitt jag vet har alla seriösa forskare numera övergivit tanken att Sverige grundades i Uppsala-trakten långt ner i heden tid. Då fanns ju heller inte förutsättningarna för någon centraliserad statsförvaltning. Det mesta tyder på att kyrkan, och cistercienserklostren, spelade en aktiv roll i riksgrundandet.)

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren