Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Benedikt XVI´s första encyklika på; svenska: Ett kärleksbrev från Gud till mänskligheten.

This post has 0 Replies | 1 Follower

Top 10 Contributor
Posts 2 567
Bengt Malmgren Posted: 2006-8-10 9:59

Påven Benedikt XVI´s första encyklika: Gud är kärleken 78 sidor,  Veritas förlag

Påven Benedikt XVI gav ut sin första encyklika, "Gud är kärleken" i december 2005. Nu har den översatts till svenska. Den 78-sidiga skriften är ett verkligt kärleksbrev från Gud till mänskligheten förmedlat genom påven. Guds kärlek levandegörs på ett språk tillgängligt för en normalt allmänbildad människa. Texten rör sig inte på en hög filosofisk abstraktionsnivå utan avhandlar teman som direkt engagerar människan i hennes vardag.

Kärlek är ett missbrukar ord, och det tycks finnas en avgrund mellan sekulärkulturens materialistiska biologiskt sexfixerade kärleksbegrepp och kärleken enligt Bibeln och Kyrkans tradition. Inte desto mindre hänger de många bilderna av kärleken ihop. I hela denna mångfald framstår, skriver påven, "kärleken mellan man och kvinna, i vilken kroppen och själen på ett oskiljaktigt sätt samspelar och där för människan ett löfte om lycka framträder som tycks vara oemotståndlig, som varande urtypen för kärleken". Men begreppet eros förekommer sparsamt i Bibeln, medan begreppen philia och agape dominerar i NT. Detta språkliga åsidosättande av eros som kommer till uttryck i ordet agape visar på något nytt i kristendomens förståelse av kärleken.

Den radikala kristendomskritiken, både i dess filosofiska form (Nietzsche: Kristendomen har givit eros gift att dricka) och i dess folkliga form där man uppfattar att kristendomen sätter upp förbudsskyltar och gör eros till last istället för lust, så har detta nya utvärderats som något alltigenom negativt. Men är det verkligen så? Nej, svarar påven och i en mycket spännande och intressant utläggning argumenterar han för varför svaret är nekande.

Denna skrift rekommenderar jag till läsning av varje katolik, ja av varje människa av god vilja som vill låta sig påverkas av Guds kärlek och ge en respons till det som påven i inledningen anger som dess syfte: "att väcka en ny livaktighet i människans praktiska svar på den gudomliga kärleken i världen". Köp flera exemplar, det är en lämplig gåva till vänner!

Det finns två andra böcker utgivna på svenska (Catholica förlag), den ena heter "Upptakt - Början av Petrustjänsten" och innehåller predikningar och tal alltifrån begravningen av Johannes Paulus II till Världsungdomsdagen i Köln. Den andra heter "På väg till Jesus Kristus" och innehåller teologiska texter av kardinal Joseph Ratzinger tillkomna åren innan påvevalet.  Texterna genomsyras av teologisk briljans och är ett glödande försvar för den kristna katolska tron. Boken är värd en egen recension men nämns här eftersom dessa tre böcker tillsammans utgör en bra introduktion till den nye påven.

Alla böckerna är både jordnära och talar samtidigt verkligen till den troende människan. Med teologisk skärpa och förnuft är Ratzinger en stor försvarare av den kristna tron och adresserar just de strömningar och tankar i vår tid som vill urvattna och relativisera tron. Tron får sitt eget erkännande som den skatt som givits åt Kyrkan att förvalta. Tron kan bli föremål för teologisk reflektion, men teologin ?uppfinner? inte tron som en intellektuell process. Jag är beredd att med lärjungarna på Emmaus-vandringen säga: Brann inte mitt hjärta när jag läste texterna?  Kardinal Joseph Ratzinger/påven Benedikt XVI framstår allt mer för mig som en stor kyrkofader för vår tid.

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren