Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Sökord bloggar

Showing related tags and posts for the Bloggar application. See all tags in the site
 • MANDATUM NOVUM DO VOBIS

  MANDATUM NOVUM DO VOBIS A Sermon for the Fifth Sunday of Easter (C) St. Paul?s Parish, Gävle, Sweden. Texts: Acts 14: 21b-27; Ps. 145; Rev. 21:1-5a; John 13: 31-33a, 34 ?35 . ?I give you a new commandment : love one another; you must love one another just as I have loved you. It is by your love for one...
  Posted to Pater Damian by P Damian on 2007-5-12
  Sorterad under: Sorterad under: ,
 • NOLITE TIMERE: Do not be afraid.

  A Homily for Easter Monday. Texts: Acts 2:14. 22-33; Ps. 15; Matt 28:8-15 ?Do not be afraid?. My beloved brothers and sisters in continuation of our Easter celebration, we hear the consoling words of the Risen Lord: ?Do not be afraid?. The women who heard these words from the Risen Christ were, like...
  Posted to Pater Damian by P Damian on 2007-4-9
  Sorterad under: Sorterad under: ,
 • Lumen Christi - En predikan inför Påsken

  ?Lumen Christi! Deo Gratias!? Mina älskade bröder och systrar i Kristus, detta glädjerop som vi sjöng medan vi gick i procession till Kyrkan, sammanfattar på ett effektivt sätt allt vi firar ikväll (idag). Det påminner oss om vad vårt liv skulle vara, inte bara under påsktiden utan också alltid. Lumen...
  Posted to Pater Damian by P Damian on 2007-4-7
  Sorterad under: Sorterad under: ,
Page 1 of 1 (3 items)
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren