Bladdra med sokord

All Tags » sspx (RSS)

SSPX i möte med Troskongregationen föreläggs dokument med förutsättningar för biläggning av schismen med Vatikanen.

För några år sedan, då exkommuniceringen av 4 biskopar från det schismatiska Pius-brödraskapet SSPX upphävdes sades att samtal skulle inledas för att utröna förutsättningar för sällskapets återförening med Katolska kyrkan. Sällskapets biskopar och präster får inte utöva tjänst i Katolska kyrkan och vigningar inom sällskapet betraktas inte som giltiga. Sådana samtal har pågått...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,

Richard Williamson: Att tala med Vatikanen är som att tala till döva öron.

I en videointervju förklarar SSPX-biskopen Richard Williamson (som tidigare uppmärksammandes för sitt förnekande av Förintelsen) att SSPX samtal med Vatikanen och Troskongregationen kommer att sluta som en dialog mellan döva om inte antingen SSPX blir en förädare eller Rom omvänder sig. “De två utgångspunkterna är helt inkompatibla", sade Williamson. "2+2=4 och 2+2=5 är ömsesidigt uteslutande. Antingen får...

Första samtalet mellan Vatikanen och SSPX har hållits.

Det första mötet mellan Vatikanen och SSPX hölls i måndags . Följande rapport har publicerats från Vatikanen: "Måndag 26 oktober 2009 hade kommissionen av experter från Ecclesia Dei och från St Pius X´s prästbrödraskap sitt första möte i Palazzo del Sant'Uffizio, högkvarter för Troskongregtionen och den påvliga komissionen Ecclesia Dei med syfte att undersöka kvarvarande läromässiga...

Kardinal Castrillon Hoyos: förtal att vi kände till något i förväg.

Kardinal Castrillon Hoyos, tidigare chef för Ecclesia Dei och den kardinal som var huvudansvarig för dialogen med SSPX förnekar nu att han skulle ha tagit emot några dokument från Stockholms katolska stift rörande Richard Williamson. I en intervju i Süddeutsche Zeitung säger den nu 80-årige pensionerade kardinalen att det är förtal att påstå att vi kände till något om Williamsons förintelseförnekelse redan...

Ali Fegan tillbakavisar anklagelser om kupp mot påven.

I TV1´s Godmorgon Sverige intervjuades Ali Fegan, journalisten från Uppdrag granskning som gjorde den världskända intervjun med SSPX-biskopen Richard Williamson, och Vatikan-kännaren författaren Göran Hägg. Ali Fegan tillbakavisar alla rykten om att man i förväg skulle ha känt till offentliggörandet av upphävandet av exkommunikationerna och att sändandet av intervjun dagarna innan i själva verket var en iscensatt kupp i samarbete med motståndare till Katolska kyrkan för att ställa Kyrkan i dålig...

Vatikanen: Richard Williamson måste ta tillbaka sina uttalanden.

Biskop Richard Williamson måste ta tillbaka sina uttalanden där han förnekar Förintelsen. Annars kan han inte vara katolsk biskop. Det kravet framför Vatikanen skriftligt i ett meddelande från statssekretariatet. I meddelandet sägs också att påven Benedikt XVI inte kände till biskopens förnekande av Förintelsen när han för några dagar sedan hävde den exkommunicering som drabbat Williamson och tre andra biskopar i...

Biskop Anders till Sveriges katoliker med anledning av uppmärksamheten kring SSPX.

Biskop Anders Arborelius har sänt ett meddelande till församlingarna i Stockholms katolska stift med anledning av uppmärksamheten kring SSPX. Meddelandet lästes upp i många församlingar i samband med söndagens mässa. I meddelandet sägs bl.a. I lördags hävde påven Benedikt XVI exkommunikationen av de fyra biskopar som tillhör Sankt Pius X:s prästbrödraskap som ett första steg på vägen till försoning och...

Påven: Därför lyfte jag exkommuniseringarna för Lefvebvristerna.

Under onsdagens audiens kommenterade påven Benedikt XVI varför han gått Lefvebvristerna till mötes. Han hänvisade att han som påve är bärare av enhetens ämbete, vilket ställer särskilda krav på honom som Petri efterföljare, och det var i denna anda han lyft exkommuniceringarna. Påven fortsatte: "Jag har utfört denna handling av faderlig barmhärtighet på grund av att dessa prelater gång på gång har framfört sitt stora lidande över den belägenhet de befunnit sig i". Jag förlitar mig på, sade påven...

Vatikanens talesman kritiserar förintelseförnekarna.

F Federico Lombardi SJ, Vatikanens talesman fördömer förnekelse av Förintelsen, och säger att det är särskilt allvarligt när sådant kommer från en biskop. - Det är moraliskt en ännu värre sak när en präst eller biskop förnekar Förintelsen och nazisternas utsläckande av milliontals judiska liv, oavsett om han är i gemenskap med Kyrkan eller inte säger han. I ett TV-program i Vatikanens TV kritiserade f Lombardi påståendena av biskop Richard Williamson som förnekat omfattningen av Förintelsen och att...

Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

I en intervju med Vatikanradion säger Kardinal Walter Kasper, president för Påvliga rådet för kristen enhet att dialogen med judarna skall fortsätta vilket är i båda sidors intresse. Undanröjandet av exkommuniceringarna för de fyra biskoparna var en händelse som skall ses helt separerat från att en av dem förnekat existensen av gaskamrar och förminskat omfattningen av Förintelsen. "vi måste skilja mellan två...

Per Beskow: SSPX blir nog aldrig en del av Katolska kyrkan.

Bland många katoliker i Sverige väckte beskedet från påven stor förvåning. Per Beskow, docent i religionshistoria, säger till Dagen att han först blev chockad men sedan lugnat sig då han efter att ha analyserat situationen kunnat konstatera att egentligen är det inget som har hänt, förutom att påven har kommit med ett utspel som spridit en massa oro runt om i världen alldeles i onödan . Att bannlysningen hävs innebär...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,

Fellay ger biskop Williamson fullt förtroende att verka som biskop inom SSPX.

SSPX ledare biskop Fellay har i ett brev daterat 27 januari beklagat biskop Williamsons hitorierevisionistiska uttalande om förintelsen i den svenska TV-intervjun. Brevet innehåller i sak inget avståndstagande från innehållet i Williamsons uttalanden, endast att det inte faller inom en biskops mandat att uttala sig om sådant. Han ber påven om om förlåtelse för att uttalandet orsakat " dramatiska konsekvenser " och att det var "...

Påvligt dekret häver exkommunicering av SSPX-biskopar

Vatikanen meddelar idag i sin dagliga bulletin att påven Benedikt XVI genom ett dekret daterat 21 januari 2009 hävt den tidigare exkommuniceringen av 4 biskopar tillhörande SSPX, Pius X brödraskap. Det gäller biskoparna Bernard Fellay (superior i SSPX), Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson, och Alfonso de Galarreta. Enligt dekretet hävs exkommuniceringen som ett svar på vädjan från SSPX-biskoparna och i en strävan mot kärlekens...

Gert Gelotte: SSPX utövar ett konservativt tryck på kyrkan.

Gert Gelotte och Maria Hasselgren intervjuades i TV´s morgonprogram. Länk till videofil.

Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

I TV´s Uppdrag granskning presenteras SSPX , en extrem organisation som menar sig representera den historiskt riktiga katolska kyrkan och att dagens katolska kyrka har avfallit. Med anledning av TV-programmet presenteras frågor och svar om brödraskapet på Katolska kyrkans hemsida . Grundaren Lefebvre är exkommunicerad och får inte verka inom Katolska kyrkan. Avgörande för att SSPX inte kan accepteras som en inom-katolsk rörelse är att sällskapet...