Bladdra med sokord

All Tags » sexuella övergrepp (RSS)

Påvens kommission för översyn av skydd för minderåriga tar form

Den påvliga kommissionen som skall se över skyddet av barnen mot sexuella övergrepp i Katolska kyrkan tar nu form. I kommissionen ingår kardinal Sean O’Malley från Boston (tog över och redde ut efter de massiva övergreppskandalerna där) och katolska experter på mänskliga rättigheter, juridik, moralteologi och psykologi från olika länder, både män och kvinnor. I gruppen finns också Marie Collins från...

Utredning av sexövergrepp av präster inom Katolska kyrkan i Sverige presenteras idag.

I våras tillsatte biskop Anders Arborelius en utredning angående sexuella övergrepp av präster i Katolska kyrkan i Sverige.4 fall har anmälts som gäller övergrepp under tiden 1940-1970. Utredningen publiceras idag, och Biskop Anders Arborelius presenterade den i en intervju på TV4´s Nyhetsmorgon. Utredningen granskar dessa 4 fall, inga ytterligare fall är kända, men biskopen kan inte utesluta att ytterligare fall finns och vill gärna...

Vatikanen kommenterar amerikansk stämningsansökan.

Vatikanens presstjänst har publicerat ett yttrande från Jeffrey Lena, Heliga Stolens juridiska ombud i USA med anledning av en stämningsansökan inlämnad till en federal domstol i Milwaukee rörande sexuellt utnyttjande av minderåriga. Yttrandet lyder: "First and foremost, sympathy is due to the victims of the criminal acts committed by Fr. Lawrence Murphy . By sexually abusing children, Murphy violated both the law and the trust that his victims had placed...

Djupa känslor då påven mötte pedofilioffer på Malta.

Se följande länkar: Vatikanradion: Djupt berörd mötte Benedikt XVI offren för övergrepp på Malta Times of Malta: Abuse victims say meeting with Pope gave them peace New York Times: Pope Meets With Sex-Abuse Victims in Malta Catholic News Agency: VaticanPope meets with abuse victims in Malta, emphasizes Church's commitment to justice Katolsk observarör har mera om Malta-resan

Öppenhet, kontakt med offren, förebyggande arbete och bön biskop Anders´ policy.

" I Kyrkans namn har jag bett dem som drabbats av detta fruktansvärda om förlåtelse " skriver biskop Anders i ett brev riktat till alla katoliker i Sverige som publicerats på Katolska stiftets hemsida . Många katoliker har hört av sig till biskop Anders från katoliker som lider med kyrkan, från människor som är ledsna, arga, besvikna över att präster begått dessa allvarliga brott, och från många som lider...

Två anmälningar av sexuella övergrepp på minderåriga till Katolska biskopsämbetet

Katolska kyrkan i Sverige har på tisdagen fått ta emot två anmälningar om sexuella övergrepp på minderåriga. I båda fallen rör det sig om händelser långt tillbaka i tiden, och det är offren själva som tagit kontakt med biskop Anders Arborelius. Mer på Stockholms katolska stifts hemsida...

Presskonferens med Oslos biskop Bernt Eidsvig

Läs mera på Stockholms katolska stifts hemsida.

Norsk f.d. katolsk biskop begick sexuella övergrepp.

I ett uttalande bekräftar biskop Bernt Eidsvig i Oslo att biskop Georg Müller, som ifjol lämnade sin post i Trondheim, att han gjorde det efter att det framkommit att han begått sexuella övergrepp på en minderårig. Stockholms Katolska stifts hemsida har mer information .

Irländsk katolsk tidning ifrågasätter Sinead O'Connor's häftiga utfall mot påven

I en ledare i Irish Catholic ifrågasätts sångerskan Sinead O'Connors häftiga angrepp på påven Benedikt XVI i TV3 nyligen. Hon har också skrivit en artikel i Washington post . Enligt ledaren är sångerskan ologisk och intolerant. Hon ignorerar fakta och det framstår som ett försök att tysta påvens försvarare. " Så ser det ut när frihetsrörelser urartar i skräckväden, en form av tyranni ersätts med en annan, och vi är tillbaka där vi startade ", skriver tidningen.

Falska dokument till grund för New York Times anklagelser mot påven.

F Thomas Brundadge New York Times hade den 24 mars en artikel där påven Benedikt XVI anklagades för att ha stoppat en process mot en pedofilpräst. Nu visar det bygger på falska dokument. New York Times anger som källa Fr Thomas Brundage som var domare i den kyrkliga processen mot pedofilprästen Lawrence Murphy. Brundage träder nu fram och dementerar att han är upphovsman till de citat som New York Times säger sig ha fått från honom,...

Vatikanen kommenterar New York Times historia om sexmissbrukande prästen f Murphy

New York Times har en förstasideshistoria om en präst som begick allvarliga övergrepp på en dövskola på 1970-talet och där Vatikanen påstås trots vetskap om fallet ha underlåtit att avkraga honom. Vatikanen har kommenterat New York Times historia i ett uttalande : Där sägs att Vatikanen inte kände till sexövergreppsanklagelserna mot f Lawrence Murphy förän 20 år efter att det skett. F Federico Lombardi, Vatikanens...

Påven ber irländska offer för sexuella övergrepp av präster om ursäkt

Igår, den 20 mars, offentliggjordes påven Benedictus XVI:s herdabrev till de irländska katolikerna . Brevet är skrivet med anledning av de många sexuella övergrepp på barn som skett inom kyrkan. Brevet innehåller samtidigt riktlinjer som ska gälla för kyrkan i hela världen, och biskop Anders Arborelius säger att brevet också måste läsas som en maning till alla katolska biskopar att göra vad som står i vår...

Stiftets presschef Maria Hasselgren om pedofilskandalerna.

Stockholms katolska stifts presschef Maria Hasselgren intervjuades i dag i Sveriges Radios P1 om pedofilskandalerna i Katolska kyrkan. Lyssna till inslaget här.
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

"En stadig rutt genom stormiga vatten" - Vatikanen tar sig an pedofili-problematiken.

Vatikanens presstalesman f Federico Lombardi SJ, publicerade under lördagen ytterligare en text som kommenterar sexuella övergrepp på minderåriga som katolska präster gjort sig skyldiga till. En tidigare kommentar publicerades 10 mars . Kommentarens rubrik är " En stadig rutt genom stormiga vatten ". Men anledning av uppmärksamheten i pressen under den gångna veckan är det främst tre punkter man vill lyfta fram: 1. Vatikanen stödjer...

Vatikanen vill uppmärksamma problemet med sexövergrepp på barn i hela samhället.

Vatikanen har genom sin presstalesman f Federico Lombardi SJ, den 9 mars kommenterat den senaste tidens rapporter om sexuella övergrepp på barn som begåtts på katolska institutioner. Förutom den omfattande utredningen från Irland, så har det i media rapporterats om liknande händelser i Tyskland, Österrike och Holland. I den text som publicerats nämn bl.a. de två möten påven haft med ansvariga för kyrkan på Irland och...
Fler poster Nästa sida »