Bladdra med sokord

All Tags » religionsdialog (RSS)

Påvens besök i Roms synagoga präglades av respekt och dialog.

24 år efter det historiska besöket av hans föregångare Johannes Paulus XII besökte påven Benedikt XVI på nytt Roms synagoga. För Katolska kyrkan är dialogen och den fredliga relationen till judarna mycket viktigt, och påvens intention var att besöket skulle främja fortsatt goda relationer . Besöket i synagogan ägde rum mellan strax före kl 17.00 och 18.00 under söndagen och påven hälsades med applåder...

Kardinal Tauran: Obefogad rädsla för muslimer, men Saudiarabien borde tillåta kyrkor.

I en intervju i L’Osservatore Romano , säger kardinal Jean-Louis Tauran, Vatikanens utrikesminister åren 1990 till 2003 och numera president för Varikanens råd för interreligiös dialog att religionsfrihet finns i flera muslimska länder, t.ex. runt Persiska viken, men inte i Saudiarabien. I Saudiarabien finns två millioner kristna som inte har några möjligheter till ett normalt offentligt böneliv. De känner sig som tolererade, men...