Bladdra med sokord

All Tags » raniero cantalamessa » KKS (RSS)

F Raniero Cantalamessa till Stockholm i april.

OAS-rörelsen anordnar en konferens i Katarina kyrka, Stockholm den 30 april - 1 maj 2009. Bland huvudtalarna finns f. Raniero Cantalamessa från Rom, påvens predikant och en av de ledande inom den karismatiska förnyelsen världen...