Bladdra med sokord

All Tags » pedofili » usa (RSS)

Falska dokument till grund för New York Times anklagelser mot påven.

F Thomas Brundadge New York Times hade den 24 mars en artikel där påven Benedikt XVI anklagades för att ha stoppat en process mot en pedofilpräst. Nu visar det bygger på falska dokument. New York Times anger som källa Fr Thomas Brundage som var domare i den kyrkliga processen mot pedofilprästen Lawrence Murphy. Brundage träder nu fram och dementerar att han är upphovsman till de citat som New York Times säger sig ha fått från honom,...

Vatikanen kommenterar New York Times historia om sexmissbrukande prästen f Murphy

New York Times har en förstasideshistoria om en präst som begick allvarliga övergrepp på en dövskola på 1970-talet och där Vatikanen påstås trots vetskap om fallet ha underlåtit att avkraga honom. Vatikanen har kommenterat New York Times historia i ett uttalande : Där sägs att Vatikanen inte kände till sexövergreppsanklagelserna mot f Lawrence Murphy förän 20 år efter att det skett. F Federico Lombardi, Vatikanens...