Bladdra med sokord

All Tags » pedofili » irland (RSS)

Falska dokument till grund för New York Times anklagelser mot påven.

F Thomas Brundadge New York Times hade den 24 mars en artikel där påven Benedikt XVI anklagades för att ha stoppat en process mot en pedofilpräst. Nu visar det bygger på falska dokument. New York Times anger som källa Fr Thomas Brundage som var domare i den kyrkliga processen mot pedofilprästen Lawrence Murphy. Brundage träder nu fram och dementerar att han är upphovsman till de citat som New York Times säger sig ha fått från honom,...

Påven ber irländska offer för sexuella övergrepp av präster om ursäkt

Igår, den 20 mars, offentliggjordes påven Benedictus XVI:s herdabrev till de irländska katolikerna . Brevet är skrivet med anledning av de många sexuella övergrepp på barn som skett inom kyrkan. Brevet innehåller samtidigt riktlinjer som ska gälla för kyrkan i hela världen, och biskop Anders Arborelius säger att brevet också måste läsas som en maning till alla katolska biskopar att göra vad som står i vår...

Botfärdiga irländska biskopar

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om något liktydigt med att klä sig i säck och aska. Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen...

Ärkebiskop Martin av Dublin: Irländska biskoparna helt inriktade på fullständig upprättelse för offren för sexövergreppen.

Ärkebiskop Martin av Dublin som är tillbaka i Irland efter tvådagarsmötet med påve Benedikt kommenterar besvikelsen över att en offentlig förlåtelse ännu inte uttalats från Kyrkan. Ärkebiskopen betonar att mötet med påven bara var en del i en länngre process för den irländska kyrkan. Han betonade de irländska biskoparna är helt hängivna åt uppgiften att återupprätta fullt offeentligt...

Irlands primas: Nästa steg för Katolska kyrkan det mest kritiska och utmanande i hela hennes historia.

Irlands primas, kardinal Sean Bradley som talade vid requiemmässan för den framlidne kardinalen Cahal Daly sade att Katolska kyrkan på Irland nu måste samarbeta med det civila samhället för att på bästa sätt ta ansvar för barnens säkerhet, och det är ett avgörande moment som Kyrkan nu står inför när det gäller att hantera den uppkomna krisen. Sexövergreppsskandalen har föranlett helt rimliga reaktioner...

Dublins ärkebiskop kritiserar Kyrkans senfärdighet att reagera på anklagelserna om övergrepp på barn.

I en skarp kommentar i Irish Times , säger ärkebiskopen i Dublin, Diarmuid Martin att oförmågan från de religiösa ordnarna och katolska kyrkoledare att agera beslutsamt på anklagelserna om sexuellt utnyttjande har allvarligt skadat Kyrkans trovärdighet. Det första Kyrkan måste göra är att lägga bort alla försök att förneka. Så gjorde man tidigare, och tyvärr ser vi den attityden fortfarande, skriver ärkebiskopen...