Bladdra med sokord

All Tags » pedofili (RSS)

Påvens kommission för översyn av skydd för minderåriga tar form

Den påvliga kommissionen som skall se över skyddet av barnen mot sexuella övergrepp i Katolska kyrkan tar nu form. I kommissionen ingår kardinal Sean O’Malley från Boston (tog över och redde ut efter de massiva övergreppskandalerna där) och katolska experter på mänskliga rättigheter, juridik, moralteologi och psykologi från olika länder, både män och kvinnor. I gruppen finns också Marie Collins från...

Djupa känslor då påven mötte pedofilioffer på Malta.

Se följande länkar: Vatikanradion: Djupt berörd mötte Benedikt XVI offren för övergrepp på Malta Times of Malta: Abuse victims say meeting with Pope gave them peace New York Times: Pope Meets With Sex-Abuse Victims in Malta Catholic News Agency: VaticanPope meets with abuse victims in Malta, emphasizes Church's commitment to justice Katolsk observarör har mera om Malta-resan

Öppenhet, kontakt med offren, förebyggande arbete och bön biskop Anders´ policy.

" I Kyrkans namn har jag bett dem som drabbats av detta fruktansvärda om förlåtelse " skriver biskop Anders i ett brev riktat till alla katoliker i Sverige som publicerats på Katolska stiftets hemsida . Många katoliker har hört av sig till biskop Anders från katoliker som lider med kyrkan, från människor som är ledsna, arga, besvikna över att präster begått dessa allvarliga brott, och från många som lider...

Fr Raniero Cantalamessa förklarar sin referens till judarna

I sin långfredagspredikan hade fr Cantalamessa läst ett citat ur ett brev från en judisk vän. Efter publiceringen kom pressrapporter om kritik från den judiska världen. Cantalamessa säger att hans intention var vänskaplig, och han säger i en intervju med Corriere della Sera : " Om, tvärtemot min intention, jag sårade judar och offer för pedofili, så ångrar jag uppriktigt detta och ber om förlåtelse och försäkrar...

Falska dokument till grund för New York Times anklagelser mot påven.

F Thomas Brundadge New York Times hade den 24 mars en artikel där påven Benedikt XVI anklagades för att ha stoppat en process mot en pedofilpräst. Nu visar det bygger på falska dokument. New York Times anger som källa Fr Thomas Brundage som var domare i den kyrkliga processen mot pedofilprästen Lawrence Murphy. Brundage träder nu fram och dementerar att han är upphovsman till de citat som New York Times säger sig ha fått från honom,...

Vatikanen kommenterar New York Times historia om sexmissbrukande prästen f Murphy

New York Times har en förstasideshistoria om en präst som begick allvarliga övergrepp på en dövskola på 1970-talet och där Vatikanen påstås trots vetskap om fallet ha underlåtit att avkraga honom. Vatikanen har kommenterat New York Times historia i ett uttalande : Där sägs att Vatikanen inte kände till sexövergreppsanklagelserna mot f Lawrence Murphy förän 20 år efter att det skett. F Federico Lombardi, Vatikanens...

Påven ber irländska offer för sexuella övergrepp av präster om ursäkt

Igår, den 20 mars, offentliggjordes påven Benedictus XVI:s herdabrev till de irländska katolikerna . Brevet är skrivet med anledning av de många sexuella övergrepp på barn som skett inom kyrkan. Brevet innehåller samtidigt riktlinjer som ska gälla för kyrkan i hela världen, och biskop Anders Arborelius säger att brevet också måste läsas som en maning till alla katolska biskopar att göra vad som står i vår...

Stiftets presschef Maria Hasselgren om pedofilskandalerna.

Stockholms katolska stifts presschef Maria Hasselgren intervjuades i dag i Sveriges Radios P1 om pedofilskandalerna i Katolska kyrkan. Lyssna till inslaget här.
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

"En stadig rutt genom stormiga vatten" - Vatikanen tar sig an pedofili-problematiken.

Vatikanens presstalesman f Federico Lombardi SJ, publicerade under lördagen ytterligare en text som kommenterar sexuella övergrepp på minderåriga som katolska präster gjort sig skyldiga till. En tidigare kommentar publicerades 10 mars . Kommentarens rubrik är " En stadig rutt genom stormiga vatten ". Men anledning av uppmärksamheten i pressen under den gångna veckan är det främst tre punkter man vill lyfta fram: 1. Vatikanen stödjer...

Vatikanen vill uppmärksamma problemet med sexövergrepp på barn i hela samhället.

Vatikanen har genom sin presstalesman f Federico Lombardi SJ, den 9 mars kommenterat den senaste tidens rapporter om sexuella övergrepp på barn som begåtts på katolska institutioner. Förutom den omfattande utredningen från Irland, så har det i media rapporterats om liknande händelser i Tyskland, Österrike och Holland. I den text som publicerats nämn bl.a. de två möten påven haft med ansvariga för kyrkan på Irland och...

Ärkebiskop Zollitsch av Freiburg: Sexuellt utnyttjande av barn ett problem i hela samhället.

Ärkebiskop Robert Zollitsch av Freiburg, president för tyska biskopskonferensen, säger att det finns inget samband mellan prästernas celibat och sexuellt utnytjande av barn. Han säger också att det inte finns något samband mellan homosexualitet och sexuellt utnyttjande av barn. " Sexuellt utnyttjande av barn är inte ett problem specifikt för Katolska kyrkan ", säger han i en intervju . "Därför behöver vi inte ett rundabordssamtal...

Botfärdiga irländska biskopar

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om något liktydigt med att klä sig i säck och aska. Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen...

Ärkebiskop Martin av Dublin: Irländska biskoparna helt inriktade på fullständig upprättelse för offren för sexövergreppen.

Ärkebiskop Martin av Dublin som är tillbaka i Irland efter tvådagarsmötet med påve Benedikt kommenterar besvikelsen över att en offentlig förlåtelse ännu inte uttalats från Kyrkan. Ärkebiskopen betonar att mötet med påven bara var en del i en länngre process för den irländska kyrkan. Han betonade de irländska biskoparna är helt hängivna åt uppgiften att återupprätta fullt offeentligt...

Irlands primas: Nästa steg för Katolska kyrkan det mest kritiska och utmanande i hela hennes historia.

Irlands primas, kardinal Sean Bradley som talade vid requiemmässan för den framlidne kardinalen Cahal Daly sade att Katolska kyrkan på Irland nu måste samarbeta med det civila samhället för att på bästa sätt ta ansvar för barnens säkerhet, och det är ett avgörande moment som Kyrkan nu står inför när det gäller att hantera den uppkomna krisen. Sexövergreppsskandalen har föranlett helt rimliga reaktioner...

Dublins ärkebiskop kritiserar Kyrkans senfärdighet att reagera på anklagelserna om övergrepp på barn.

I en skarp kommentar i Irish Times , säger ärkebiskopen i Dublin, Diarmuid Martin att oförmågan från de religiösa ordnarna och katolska kyrkoledare att agera beslutsamt på anklagelserna om sexuellt utnyttjande har allvarligt skadat Kyrkans trovärdighet. Det första Kyrkan måste göra är att lägga bort alla försök att förneka. Så gjorde man tidigare, och tyvärr ser vi den attityden fortfarande, skriver ärkebiskopen...
Fler poster Nästa sida »