Bladdra med sokord

All Tags » pedofili » Vatikanen (RSS)

Påvens kommission för översyn av skydd för minderåriga tar form

Den påvliga kommissionen som skall se över skyddet av barnen mot sexuella övergrepp i Katolska kyrkan tar nu form. I kommissionen ingår kardinal Sean O’Malley från Boston (tog över och redde ut efter de massiva övergreppskandalerna där) och katolska experter på mänskliga rättigheter, juridik, moralteologi och psykologi från olika länder, både män och kvinnor. I gruppen finns också Marie Collins från...

Vatikanen kommenterar New York Times historia om sexmissbrukande prästen f Murphy

New York Times har en förstasideshistoria om en präst som begick allvarliga övergrepp på en dövskola på 1970-talet och där Vatikanen påstås trots vetskap om fallet ha underlåtit att avkraga honom. Vatikanen har kommenterat New York Times historia i ett uttalande : Där sägs att Vatikanen inte kände till sexövergreppsanklagelserna mot f Lawrence Murphy förän 20 år efter att det skett. F Federico Lombardi, Vatikanens...

"En stadig rutt genom stormiga vatten" - Vatikanen tar sig an pedofili-problematiken.

Vatikanens presstalesman f Federico Lombardi SJ, publicerade under lördagen ytterligare en text som kommenterar sexuella övergrepp på minderåriga som katolska präster gjort sig skyldiga till. En tidigare kommentar publicerades 10 mars . Kommentarens rubrik är " En stadig rutt genom stormiga vatten ". Men anledning av uppmärksamheten i pressen under den gångna veckan är det främst tre punkter man vill lyfta fram: 1. Vatikanen stödjer...

Vatikanen vill uppmärksamma problemet med sexövergrepp på barn i hela samhället.

Vatikanen har genom sin presstalesman f Federico Lombardi SJ, den 9 mars kommenterat den senaste tidens rapporter om sexuella övergrepp på barn som begåtts på katolska institutioner. Förutom den omfattande utredningen från Irland, så har det i media rapporterats om liknande händelser i Tyskland, Österrike och Holland. I den text som publicerats nämn bl.a. de två möten påven haft med ansvariga för kyrkan på Irland och...

Botfärdiga irländska biskopar

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om något liktydigt med att klä sig i säck och aska. Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen...

Ärkebiskop Martin av Dublin: Irländska biskoparna helt inriktade på fullständig upprättelse för offren för sexövergreppen.

Ärkebiskop Martin av Dublin som är tillbaka i Irland efter tvådagarsmötet med påve Benedikt kommenterar besvikelsen över att en offentlig förlåtelse ännu inte uttalats från Kyrkan. Ärkebiskopen betonar att mötet med påven bara var en del i en länngre process för den irländska kyrkan. Han betonade de irländska biskoparna är helt hängivna åt uppgiften att återupprätta fullt offeentligt...