Bladdra med sokord

All Tags » livets etik » livets söndag (RSS)

Livets kultur istället för aborter.

Tredje adventsöndagen uppmärksammas i Katolska kyrkan i Sverige som Livets söndag. Biskop Anders Arborelius har skrivit ett herdabrev inför denna söndag. Syftet är att främja en livets kultur i motsats till den dödskultur med aborter och förakt för svaghet och handikapp som kommer till uttryck i vår tids många aborter och selektiva aborter efter fosterdiagnostik. Biskop Anders utgår i sitt herdabrev från Diognetos kända brev som beskriver de kristna under det första århundradet, drar paralleller...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,