Bladdra med sokord

All Tags » kontrollgirokonto (RSS)

Tidigare ledamot i Caritas Sveriges styrelse: Stiftsledningens oro borde gällt den bristande insynen och demokratin i styrelsen.

" En vald styrelse behöver inte acceptera att några är oroliga för den och i sin så kallade oro undanhåller information, så att styrelsen hindras att genomföra sina stadgeenliga uppgifter. Stiftsledningens oro borde ha gällt den bristande insynen och demokratin i Caritas styrelse. Kanske var det så att stiftsledningen förstod att styrelsen aldrig skulle ha ställt sig bakom en ansökan om dispens för att rädda von Essen som ordförande trots hans betalningsanmärkningar ". Det skriver Gun Holmertz, tidigare...

Stiftelsen för insamlingskontroll: Vi rekommenderar aldrig att söka dispens för styrelseledamöters betalningsanmärkningar.

Från Stockholms katolska stift har förekommit uppgifter om att Stiftelsen för insamlingskontroll rekommenderat Caritas Sverige att inkomma med dispensansökan för att Caritas Sverige skulle få behålla sitt 90-konto trots ordförandens betalningsanmärkningar. Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll säger att reglerna är solklara . Har någon i styrelsen betalningsanmärkningar rekommenderar vi aldrig någonsin att man kan inkomma med en dispensansökan. Den enda rekommendationen vi ger...