Bladdra med sokord

All Tags » karismatiska förnyelsen (RSS)

Uppskattad karismatisk reträtt på Stella Maris i Finland.

ICCRS president Michelle Moran ledde tillsammans med sin make Peter en mycket uppskattad reträtt på Birgittin-klostret Stella Maris i södra Finland 1-3 augusti 2008. Arrangör var Lina Joannou-Jyränki en av eldsjälarna i Katolska karismatiska förnyelsen...

"Receive the Power Live" gjorde Världsungdomsdagens tema levande.

På fredagskvällen, direkt efter korsvägen i Sydney hölls inom ramen för WYD´s ungdomsfestival ett stort arrangemang i Barangaroo-hamnen, " Receive the Power live " med lovsång, förkunnelse och bön. Olika grupper inom Karismatiska förnyelsen var arrangör...

Världsungdomsdagen i Zydney, 15-20 juli.

Världsungdomsdagen i Zydney är världens största arrangemang för ungdomar och hålls 15-20 juli 2008. Katolska kyrkan är organisatör, och ungdomar från hela jorden kommer samman för att lära mer om...

OAS-möte i Borås med p Raniero Cantalamessa.

P Raniero Cantalamessa, kapucin-munken som är påvens personlige predikant och en välkänd profil inom Katolska karismatiska förnyelsen kommer att vara en av huvudtalarna på OAS-rörelsens möte i Borås 22-26...

Pingst med KKS i S:ta Clara kyrka på Pingstdagen den 11 maj

KKS firade Pingst i S:ta Klara kyrka 11 maj 2008. Det var ett led i det globala firande av pingsten, PENTECOST OF THE NATIONS som initierats av ICCRS. Kl. 14.00 inleddes programmet med att diakon Pancho Chin A Loi predikade om den Helige Ande. Den Helige...

Katolska Karismatiska förnyelsen inbjuder till pingstfirande 11 Maj 2008.

KKS , Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige. Nyhetsbrev Pingstdagen 11 maj inbjuder KKS till ett nationellt pingstfirande i S:ta Clara Kyrka, Stockholm kl 14.00 - 18.00. Firandet sker i gemenskap med Katolska Karismatiska förnyelsen i hela världen....

Pentecost of the Nations 2-11 maj 2008 - för en ny Pingstens kultur.

Pentecost of the Nations är ett initiativ av ICCRS att Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i hela världen skall svara på påvarna Johannes Paulus II´s och Benedikt XVI´s vädjan om att sprida "pingstens kultur" genom ett enda globalt pingstfirande...

KKS - Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige...

...heter den nya grupp som kommer att samordna det karismatiska förnyelsearbetet i Sverige. AKKS har upphört, och dess styrelse med Lillemor Hallin som ordförande avgick den 31 december 2007. Diakon Pancho Chin a Loi är ordförande i den nya gruppen. KKS...

Karismatisk bönekväll 8 april Stockholm

KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige Inbjuder alla intresserade till Böne-kväll med Stockholms-regionens karismatiska bönegrupper Tema: ENHET Katolska Domkyrkans krypta Folkungagatan 46 Stockholm tisdag 8 april kl 17.45 (Församlingens mässa 17...
Posted by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,

Pentecost of the Nations - katolskt karismatiskt pingsfirande

Detta år lanserar ICCRS , International Catholic Charismatic Renewal Services, ett projekt i två delar: - PENTECOST OF THE NATIONS 2008 - för en pingstens kultur. Katolska Karismatiska förnyelsen i varje land inbjuds att förbereda detta på nationell nivå...

30 år med Katolsk karismatisk förnyelse: En veteran ser tillbaka.

I tidningen Dagen uppmärksammas att Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige bytt namn och fått ny ledning. KKS, KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE I SVERIGE . En av veteranerna inom förnyelsen, Lillemor Hallin intervjuas. Läs mera på KKS hemsida där Lillemor ger en återblick på de sista 30 åren . Ordförande för KKS är nu diakon Pancho Chin a Loi. Man fortsätter att ha en inriktning på ekumeniskt samarbete, och framförallt vill man nå de katolska ungdomarna. Inför pingsten planerar...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige i ny form.

AKKS (Arbetsgruppen för Karismatisk förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige) har under ordförandeskap av Lillemor Hallin fungerat som samordnare och främjare av det karismatiska förnyelsearbetet i Sverige. AKKS upphör nu, den gamla styrelsen har avgått 31 december 2007, och diakon Pancho Chin a Loi (på bilden tillsammans med p Raniero Catalamessa på Sverigebesök samt hustrun Monique) fick i uppdrag att bilda en ny grupp. KKS heter den nya gruppen, vilket står för Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige...