Bladdra med sokord

All Tags » kardinaler (RSS)

Botfärdiga irländska biskopar

Kardinal Sean Brady, Irlands primas, sade till journalisterna efter mötet med påven att Irlands katolska biskopar planerar en offentlig botgöringsakt för sex-övergreppen under fastan. Man har ännu inte bestämt i vilken form, men det det handlar om något liktydigt med att klä sig i säck och aska. Han sade att det funnits olika synpunkter bland biskoparna om hur man bäst skall utforma ett lämpligt sätt att svara på sex-övergreppsskandalen...

Kardinal Tauran: Obefogad rädsla för muslimer, men Saudiarabien borde tillåta kyrkor.

I en intervju i L’Osservatore Romano , säger kardinal Jean-Louis Tauran, Vatikanens utrikesminister åren 1990 till 2003 och numera president för Varikanens råd för interreligiös dialog att religionsfrihet finns i flera muslimska länder, t.ex. runt Persiska viken, men inte i Saudiarabien. I Saudiarabien finns två millioner kristna som inte har några möjligheter till ett normalt offentligt böneliv. De känner sig som tolererade, men...

Kardinal Schönborn: De unga dras dit det kristna livet levs på ett koherent sätt troget kyrkans lära.

Kardinal Schönborn från Wien har intervjuats i franska Famille chrétienne om det sjunkande antalet kallelser i kyrkan. Men på alla håll är det inte kris. Kardinalen reflekterar: " De unga [av i dag] dras dit det kristna livet levs på ett koherent sätt, dit den teologi som lärs ut är trogen kyrkans lära: en del seminarier och nya kommuniteter uppvisar kallelser i stort antal. Somliga kollegor som förblivit påverkade av 68...