Bladdra med sokord

All Tags » kardinal newman (RSS)

Englands katoliker förbereder sig för påvebesöket.

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan: " Påvebesöket är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra. Låt oss be: -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära -att påven inspireras att tala Herrens...

Kardinal Newman kyrkolärare?

Förslag finns att upphöja framlidne Kardinal Newman till kyrkolärare. Newman föddes i London 1801 och dog i Birmingham 89 år gammal. Han var präst i Anglikanska kyrkan och ledare för Oxford-rörelsen som på 1830-talet samlade anglikaner som ville närma sig sitt katolska ursprung. 1845 upptogs han i Katolska kyrkan. Hans helgonförklaringsprocess upptogs år 1958. Läs mera... Mera om kard. Newman
Posted by Bengt Malmgren | with no comments