Bladdra med sokord

All Tags » könsneutrala äktenskap (RSS)

Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan

Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien har beslutat att avsluta kyrkogemenskapen med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, på grund av deras inställning till äktenskapet och införandet av samkönade äktenskap. Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten på kyrkokansliet i Uppsala, berättar för Kyrkans tidning att Svenska kyrkan fått ett muntligt, men tydligt besked om att Mekane Yesuskyrkans högsta beslutande organ...

Gemensamt katolskt - ortodoxt beklagande av Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par.

Från Katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkofamiljen har kommit ett gemensamt uttalande där man beklagar Svenska kyrkans beslut idag. Uttalandet är undertecknat av fader Fredrik Emanuelson omi, handläggare för ekumenik för Katolska kyrkan, och fader Misha Jaksic, samordnare för den ortodoxa kyrkofamiljen i Sveriges Kristna Råd. I uttalandet heter det bl.a: "Med sorg tar vi del av beskedet att Svenska kyrkans kyrkomöte idag fattar beslut om att viga...

Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra. Katolsk...

1 april sker omröstning i Riksdagen om könsneutral äktenskapslag.

Den 1 april fattar riksdagen beslut om en könsneutral äktenskapslag, som träder i kraft redan 1 maj. Det står nu helt klart efter att civilutskottet behandlat ärendet en sista gång. KD:s Yvonne Andersson är mycket besviken . Hon menar att de övriga partierna i civilutskottet hindrat en diskussion om alternativ. – Civilutskottet har varken tillåtit företräde för organisationer eller enskilda att lämna synpunkter på lagförslaget...

Biskop Anders: Statsministern tycks ha beröringsskräck för religion.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har systematiskt vägrat träffa representanter för Sveriges Kristna råd och andra religioner. I samband med utredningen om samkönade äktenskap har Sveriges kristna rd (SKR) vid flera tillfällen begärt att få träffa statsministern. Det första beskedet var att SKR skulle återkomma med judiska och muslimska företrädare för att det skulle vara aktuellt med en träff. När man återkom...

Påven till nya svenska vatikan-ambassadören: Att bibehålla balansen mellan konkurrerande friheter en utmaning för samhället.

Benedikt XVI tog 18 december emot 11 nya ambassadörer vid den Heliga Stolen, bland dem Sveriges nya ambassadör Ulla Gudmundson som tar över efter ambassadör Fredrik Vahlquist. Ulla Gudmundsson kommer inte att vara stationerad i Rom, utan sköter sin tjänst från Sverige. Hon har en 25-årig diplomatbana bakom sig och har bl a varit stationerad i Bangkok och Bryssel. Hon har varit analyschef på UD och expert i säkerhetspolitik. Sverige har haft diplomatiska...

Vatikanens ambassadör i FN: Katolska kyrkan försvarar homosexuellas mänskliga rättigheter.

Vatikanens anbassadör i FN, ärkebiskop Celestino Migliore kommenterar i ett yttrande ett förslag från Frankrikes president Nicolas Sarkozy att avkriminalisera homosexualitet. Förslaget har backats upp av knappt 50 stater, medan 150, bland dem Vatikanen avstått från att stödja förslaget. Av ärkebiskop Migliores yttrande framgår att Katolska kyrkan hävdar varje människas grundläggande mänskliga rättigheter till liv...

Califonien firar folkomröstningsresultat: Äktenskap är mellan man och kvinna.

Vid en folkomröstning i Califonien om könsneutrala äktenskap segrade den sida som ville stödja "proposition 8" och skriva in i grundlagen att äktenskapet är mellan man och kvinna. Califoniens folk har alltså sagt nej till äktenskap mellan två personer av samma kön. Ärkebiskopen i Los Angeles Kardinal Roger Mahony sade att folkomröstningsresultatet är resultatet av en enastående koaliton mellan troende och andra medborgare...

Berit Andnor: Regeringens hantering av könsneutrala äktenskap strider mot andan i regeringsformen.

Berit Andnor (s), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, säger på torsdagen att regeringens hantering av frågan om könsneutrala äktenskap strider mot andan i regeringsformen. Man lägger inte fram ett tillräckligt välunderbyggt och berett förslag till riksdagen utan man utgår uppenbarligen ifrån att den skall kompletteras och själva grundförslaget duger inte som ett slutförslag, menar Berit Andnor. I en Eko-intervju...

Biskop Anders får stöd på DN´s ledarsida.

Dagen efter att biskop Anders Arborelius tillsammans med tre andra kyrkoledare i en debattartikel i SvD gett sitt stöd åt en lösning med civiläktenskap för i linje med det förslag som nyligen lagts av kd-ledaren Göran Hägglund , så ger DN detta förslag sitt stöd. I dagens huvudledare skriver man: I helgen kom Göran Hägglund in på spåret civiläktenskap. Och i gårdagens Svenska Dagbladet skrev socialdemokraternas...

Biskop Anders med andra kyrkoledare och Christer Sturmark skriver om äktenskapet.

På SvD´s Brännpunkt skriver idag Biskop Anders Arborelius, Katolska kyrkan en debattartikel tillsammans med Sten-Gunnar Hedin, talesman för Pingströrelsen, Karin Wiborn, missionsföreståndare Svenska Baptistsamfundet, Göran Zettergren, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna samt Morgan Johansson, tidigare folkhälso- och socialtjänstminister att en vigselrätt somförbehålls...

Göran Hägglund förordar civilrättslig äktenskapslagstiftning och ingen vigselrätt för kyrkorna.

Flera tidningar återger nu ett TT-meddelande där det sägs att Göran Hägglund (kd) nu satt ner foten i äktenskapsdebatten och att partiet förespråkar en civilrättslig äktenskapslagstiftning enligt fransk modell. Alla par, heterosexuella och homosexuella, som vill formalisera sin kärlek rättsligt måste enligt kd-förslaget göra det genom att registrera sin samlevnad hos en myndighet. Det ska inte kallas för att ingå äktenskap utan något annat, vilket ger kyrkan möjlighet att som hittills reservera begreppet...

Hägglund och Reinfeldt i chicken raise om äktenskapsfrågan.

På moderaternas partistämma i Gävle för ett år sedan beslutade sig partiet för könsneutrala äktenskap. I somras talade KD-ledaren Göran Hägglund om tänkbara kompromisser. En handlade om en ny samlevnadsbalk där äktenskapslagstiftning och partnerskapslag samlades. En annan var att införa civiläktenskap utan vigselrätt för kyrkorna. Denna månad uppdagades att det fördes samtal i riksdagen om ett kompromissförslag att byta namn från "äktenskap" till "giftermål" och att begreppet "äktenskap" reserveras...

Hägglund: Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning när det gäller äktenskapet.

Göran Hägglund talade vid kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Uppsala. Han kommenterade äktenskapsutredningen och sade: Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning när det gäller äktenskapet. Äktenskapet som institution har funnits under tusentals år och är tillkommet framför allt för att skydda den svagare parten, barnens intressen. Det handlar om traditioner. Dessutom handlar det om ganska komplicerad juridik, om faderskapspresumtion och annat. Hägglund tror att Alliansen kommer...

Äktenskapsutredningen: Kritiska frågor inte tillåtna.

"Vi har nu alltså hamnat i en situation där frågor om släktets fortbestånd och samhällets grundvalar har blivit så betydelselösa att några diskussioner, kritiska frågor och befogade invändningar inte längre är tillåtna" ... ...skriver Ruben Agnarsson i Världen i dag med anledning av att alla riksdagspartier utom ett med emfas driver frågan att ändra äktenskapslagstiftningen utan att beakta negativa konsekvenser. Reinfeldt har sagt att en proposition kommer oavsett vad Kristdemokraterna...
Fler poster Nästa sida »