Bladdra med sokord

All Tags » heliga män och kvinnor ur kyrkans historia (RSS)

Moder Teresas andliga kamp beskrivs i ny bok.

I veckan är det 10 år sedan Moder Teresa dog, hennes "himmelska födelsedag". Nunnan representerade under 1900-talet för hela världen den självutgivande gudomliga kärleken genom sitt arbete bland de fattigaste av de fattiga i Calcutta, och efter hennes död har många förordat hennes helgonförklaring. Fader Brian Kolodiejchuk, en av dem som förespråkar hennes helgonförklaring har nyligen gett ut en bok: " Mother Teresa: Come Be My Light ." Fader Brian har i boken sammanställt hennes brev och korrespondens...

Schönstatt-rörelsen i Sverige firar 40 år.

Fredag 7 sept firar Schönstatt-rörelsen i Sverige sitt 40-årsjubileum med mässa i Domkyrkan kl 17.00. Grundaren pater Josef Kenternich föddes 1885 i Tyskland. Schönstatt vid Rhen invid Koblenz är idag en stor vallfartsort, ett pilgrimscentrum för bönerörelsen som inlemmar både präster, systrar och lekmän som samlas och ber i ett trettiotal länder. Det var många svårigheter i början. Under andra världskriget fängslades pater Kentenich och deporterades till förintelselägret Dachau. Där ingjöt han tro...