Bladdra med sokord

All Tags » helgon (RSS)

Saligförklaring av Johannes Paulus II den 1 maj i år.

Idag publiceras ett dekretet från Vatikanens kongregation för helgonförklaringar och det tillkännages att påve Benedikt XVI kommer att saligförklara Johannes Paulus II den 1 maj . Läs hela dekretet här . " I det av påven 14 januari undertecknade dokumentet bekräftas att den franska ordenssystern Marie Simon-Pierre blivit botad på ett medicinskt oförklarligt sätt efter att hon bett Johannes Paulus II om förbön. Hon...

Englands katoliker förbereder sig för påvebesöket.

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan: " Påvebesöket är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra. Låt oss be: -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära -att påven inspireras att tala Herrens...

Kardinal Newman kyrkolärare?

Förslag finns att upphöja framlidne Kardinal Newman till kyrkolärare. Newman föddes i London 1801 och dog i Birmingham 89 år gammal. Han var präst i Anglikanska kyrkan och ledare för Oxford-rörelsen som på 1830-talet samlade anglikaner som ville närma sig sitt katolska ursprung. 1845 upptogs han i Katolska kyrkan. Hans helgonförklaringsprocess upptogs år 1958. Läs mera... Mera om kard. Newman
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Padre Pio: Nya dokument presenteras på 40-årsjubileet av hans död.

I samband med 40-årsjubileet av Padre Pios död har nya dokument offentliggjorts vilka visar att den unge italienske prästen erfor en vision av den korsfäste Jesus som inbjöd honom att förena sig med hans lidande. Padre Pio är känd bl.a. för stigmatiseringar, han bar Kristi sår på sin kropp. Läs mera...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,