Bladdra med sokord

All Tags » exkommunicering (RSS)

Ali Fegan tillbakavisar anklagelser om kupp mot påven.

I TV1´s Godmorgon Sverige intervjuades Ali Fegan, journalisten från Uppdrag granskning som gjorde den världskända intervjun med SSPX-biskopen Richard Williamson, och Vatikan-kännaren författaren Göran Hägg. Ali Fegan tillbakavisar alla rykten om att man i förväg skulle ha känt till offentliggörandet av upphävandet av exkommunikationerna och att sändandet av intervjun dagarna innan i själva verket var en iscensatt kupp i samarbete med motståndare till Katolska kyrkan för att ställa Kyrkan i dålig...

Påven: Därför lyfte jag exkommuniseringarna för Lefvebvristerna.

Under onsdagens audiens kommenterade påven Benedikt XVI varför han gått Lefvebvristerna till mötes. Han hänvisade att han som påve är bärare av enhetens ämbete, vilket ställer särskilda krav på honom som Petri efterföljare, och det var i denna anda han lyft exkommuniceringarna. Påven fortsatte: "Jag har utfört denna handling av faderlig barmhärtighet på grund av att dessa prelater gång på gång har framfört sitt stora lidande över den belägenhet de befunnit sig i". Jag förlitar mig på, sade påven...

Fellay ger biskop Williamson fullt förtroende att verka som biskop inom SSPX.

SSPX ledare biskop Fellay har i ett brev daterat 27 januari beklagat biskop Williamsons hitorierevisionistiska uttalande om förintelsen i den svenska TV-intervjun. Brevet innehåller i sak inget avståndstagande från innehållet i Williamsons uttalanden, endast att det inte faller inom en biskops mandat att uttala sig om sådant. Han ber påven om om förlåtelse för att uttalandet orsakat " dramatiska konsekvenser " och att det var "...

Påvligt dekret häver exkommunicering av SSPX-biskopar

Vatikanen meddelar idag i sin dagliga bulletin att påven Benedikt XVI genom ett dekret daterat 21 januari 2009 hävt den tidigare exkommuniceringen av 4 biskopar tillhörande SSPX, Pius X brödraskap. Det gäller biskoparna Bernard Fellay (superior i SSPX), Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson, och Alfonso de Galarreta. Enligt dekretet hävs exkommuniceringen som ett svar på vädjan från SSPX-biskoparna och i en strävan mot kärlekens...