Bladdra med sokord

All Tags » evangelisation (RSS)

Påven till Skottlands unga: Kyrkan tillhör nu er!

Följ påvens englandsresa på EWTN På eftermiddagen firade påven mässa med 100.000 troende i Glaskow, Bellahouston park. I sin predikan talade han bl.a. om evangelisation av kulturen och uppmanade katolikerna att vara förebilder i samhället: ”Evangeliseringen av vår kultur är så mycket viktigare i vår tid, när relativismens diktatur hotar att dölja den oföränderliga sanningen om människans natur, hennes...

Kardinal Bertone: Andra Vatikankonciliet var inte ett brott med traditionen.

Benedikt XVI lyfter fram kontinuitetens hermeneutik. Tanken att VCII innebar en brytpunkt mellan den pre- och postkonciliära Kyrkan är absurd, sade påvens statsekreterare, Kardinal Tarcisio Bertone i samband med en konferens där han talade om påveämbetet under Benedikt XVI. En del håller fast vid tanken att konciliet var en slags "konstitution" som eliminerade giltigheten av en tidigare konstitution och skapade en ny. Men en sådan tanke är...

Vatikanen på YouTube

Vatikanen finns nu på YouTube . Du kan se videoupptagningar med nya teman varje dag, audienser med påven och annat.. Kanalen är upplagd så att man tar till vara internet-mediets kapacitet att kommunicera. Från Vatikanens sida vill man också ha kontroll över den bild som ges av påven, eftersom påven förekommer i så många andra sammanhang på olika internet siter - med eller utan Vatikanens tillåtelse, och ibland används...

"Receive the Power Live" gjorde Världsungdomsdagens tema levande.

På fredagskvällen, direkt efter korsvägen i Sydney hölls inom ramen för WYD´s ungdomsfestival ett stort arrangemang i Barangaroo-hamnen, " Receive the Power live " med lovsång, förkunnelse och bön. Olika grupper inom Karismatiska förnyelsen var arrangör...

Ärkebiskop Chaput utmanar ungdomarna: Lämna det "katolska ghettot" och bli apostlar!

Ärkebiskop Chaput av Denver talade till ungdomarna på WYD på fredagsmorgonen. Ämnet var den Helige Ande och plikten för varje kristen att vittna om sin tro. han sade att problemet är att en del människor, också ni själva, lever i ett slags katolskt ghetto. En del katoliker känner sig inte redo att evangelisera. För dem framhöll ärkebiskopen Guds korrigerande ord till profeten Jeremia när skyllde på attatt han var för...