Bladdra med sokord

All Tags » ekumenik (RSS)

Påvens pilgrimsresa till det Heliga Landet, program, länkar

Följ direkt: CTV live Vatikan mediaplayer Vatikanens youtubekanal Vatikanens hemsida, program, alla påvens tal och predikningar under resan Official website of the Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land for the visit of Pope Francis in the Holy Land, 24 – 26 May 2014 Franciscan Media Center in the Holy Land Vatican news --------------------------------- Programmet: Saturday, May 24, 2014 08:15 Departure from Rome Fiumicino Airport for Amman 13:00 Arrival at the Queen Alia...

Följ Jesusmanifestationen live

Om du inte kan vara på plats: Följ Jesusmanifestationen den 17 maj live: Radio från 9.00 www.premierradio.se Webb-TV från 12.00 www.jmlive.se

KKS nyhetsblogg - Välkommen till Jesusmanifestationen 17 maj 2014 i Stockholm

Bengt Malmgren, katolsk representant i Jesusmanifestationens ledningsgrupp säger: "Just nu pågår förberedelser för årets manifestation som äger rum den 17 maj, och vi hoppas på stort katolskt deltagande...

KKS nyhetsblogg - Påve Franciskus, Karismatiska förnyelsen och ekumeniken

Att evangelikala och pingstkarismatiska kristna i Sydamerika gladde sig åt att kardinal Bergoglio hade valts till påve fick vi tidigt indikationer på. Den argentinskfödde evangelisten Luis Pauli berättar i Christianity Today...

BÖNEVANDRING I STOCKHOLM – Sveriges kristna ber för landet!

Lördagen den 12 maj sker Jesusmanifestationens bönevandring genom Stockholms City med bönestationer som berör olika områden i samhället. Kl. 13.00 sker samling i Kungsträdgården varifrån vandringen utgår kl.13.30 och passerar såväl Stockholms slott som Riksdagshuset, Malmskillnadsgatan och Birger Jarlsgatan. Under vandringen kommer vi att bedja från varje Bönezonsstart tills vi passerat bönestationen som markeras av...

KKS nyhetsblogg - Vårmöte med Oas på Åh Stiftsgård

Bengt Malmgren, ekumenikansvarig inom KKS deltog i Oas-rörelsens vårmöte, medarbetardagar på Åh sti... Läs mera...

Kristna ledare uppmanar att till att uppmärksamma Livets söndag - får kritik av Åke Bonnier.

Arborelius, Atas, Ekman, Hedin får kritik av Bonnier Tredje advent firas i många kyrkor som livets söndag. "Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som har det sämst i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Det gäller såväl flyktingar och traffickingoffer som ofödda barn och deras mödrar", skriver fyra kyrko­ledare, i tidningarna Världen idag och Dagen . Domprost Åke...

Englands katoliker förbereder sig för påvebesöket.

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan: " Påvebesöket är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra. Låt oss be: -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära -att påven inspireras att tala Herrens...

Anglikanska biskopar i England vill bli katoliker.

Påvens inbjudan att erbjuda former för anglikaner att inlemmas i Katolska kyrkan som vi tidigare rapporterat om väcker nu gensvar i England. Utvecklingen går nu mycket snabbt, skriver Signum-bloggen och kan följas dag för dag i engelska tidningar . I går rapporterades att biskopen av Chichester, John Hind, i en intervju förklarat att han hellre vill vara en vanlig präst i den katolska kyrkan än en biskop i dagens anglikanska kyrka. Michael Nazir...

Charles och Sue Whitehead uppskattade talare på Livets Ords Europakonferens.

Charles Whithead, katolik med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska förnyelsen och hans fru Sue (anglikanska kyrkan) deltog för andra året i rad i Livets ords Europakonferens och höll två mycket uppskattade...

Jesusmanifestationen i Stockholm 2 maj 2009

Lördagen den 2 maj 2009 hålls Jesusmanifestationen i Stockholm. Det är för andra året i rad. Förra året kom runt 15.000 människor till den avslutande gudstjänsten i Kungsträdgården. Nio torg i innerstaden har varierande program av olika karaktär och innehåll. Vandringar arrangeras från torgen för att ansluta samtidigt i den redan då välfyllda Kungsträdgården där många barn välkomnar...

Kardinal Bertone: Andra Vatikankonciliet var inte ett brott med traditionen.

Benedikt XVI lyfter fram kontinuitetens hermeneutik. Tanken att VCII innebar en brytpunkt mellan den pre- och postkonciliära Kyrkan är absurd, sade påvens statsekreterare, Kardinal Tarcisio Bertone i samband med en konferens där han talade om påveämbetet under Benedikt XVI. En del håller fast vid tanken att konciliet var en slags "konstitution" som eliminerade giltigheten av en tidigare konstitution och skapade en ny. Men en sådan tanke är...

Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

I en intervju med Vatikanradion säger Kardinal Walter Kasper, president för Påvliga rådet för kristen enhet att dialogen med judarna skall fortsätta vilket är i båda sidors intresse. Undanröjandet av exkommuniceringarna för de fyra biskoparna var en händelse som skall ses helt separerat från att en av dem förnekat existensen av gaskamrar och förminskat omfattningen av Förintelsen. "vi måste skilja mellan två...

Böneveckan för kristen enhet.

Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari inleds nu på söndag. Årets tema är från Hes 37:17 För samman dem så att de blir en enda stav i din hand." Kyrkornas världsråd tillsammans med påvliga kommissionen för kristen enhet har planerat delteman för varje dag under veckan. Läs mera...
Fler poster Nästa sida »