Bladdra med sokord

All Tags » ecklesiologi (RSS)

Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

I ett meddelande på Stockholms katolska stifts hemsida skriver biskop Anders Arborelius att "Katolsk vision" på intet sätt återspeglar det som är Katolska kyrkans tro och att man inte äger bemyndigande att kalla sig "katolsk". I meddelandet säger biskopen vidare att han beklagar den ofta aggressiva kritik som ”Katolsk Vision” riktar mot Kyrkan, ofta i ett tonläge som inte har något med evangeliet att göra. Katolsk...

Kardinal Bertone: Andra Vatikankonciliet var inte ett brott med traditionen.

Benedikt XVI lyfter fram kontinuitetens hermeneutik. Tanken att VCII innebar en brytpunkt mellan den pre- och postkonciliära Kyrkan är absurd, sade påvens statsekreterare, Kardinal Tarcisio Bertone i samband med en konferens där han talade om påveämbetet under Benedikt XVI. En del håller fast vid tanken att konciliet var en slags "konstitution" som eliminerade giltigheten av en tidigare konstitution och skapade en ny. Men en sådan tanke är...