Bladdra med sokord

All Tags » bibeltolkning (RSS)
Sorry, but there are no more tags available to filter with.

Pingstledaren Sten Gunnar Hedin och domprost Åke Bonnier i panelsamtal om bibeltolkning.

Stockholms domkyrkoförsamling har gett ut ett magasin som delas ut gratis. I en artikel förekommer en sällsam bibeltolkning som bl.a. går ut på att Jesus i själva verket bejakade en homosexuell relation som påstås finnas mellan en romersk officer och hans tjänare, en ung gosse ( Matt 8 ). Tolkningen har väckt starka reaktioner och har debatterats i dagspressen. - Artikeln säger mer om prästen än om Bibeln. Det här är en homosexuell präst som tänker i homosexuella banor, men det här är absolut inte...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: