Bladdra med sokord

All Tags » benediktiner (RSS)

Benediktinkloster för ordens manliga gren byggs i Sverige.

Lördag den 5 juli tog biskop Anders Arborelius det första spadtaget till Den Helige Benedikts kloster för ordens manliga gren. Klostret skall ligga nära det kvinnliga benediktinklostret Mariavall . Bygget ska påbörjas i augusti och vara klart efter cirka sex månader. Broder Ingmar Svantesson är för närvarande den enda manliga benediktinmunkten i Sverige. Han var tidigare munk i den lutherska kommuniteten Östanbäck. Hans huvuduppgift som...