Bladdra med sokord

All Tags » antisemitism (RSS)

Ali Fegan tillbakavisar anklagelser om kupp mot påven.

I TV1´s Godmorgon Sverige intervjuades Ali Fegan, journalisten från Uppdrag granskning som gjorde den världskända intervjun med SSPX-biskopen Richard Williamson, och Vatikan-kännaren författaren Göran Hägg. Ali Fegan tillbakavisar alla rykten om att man i förväg skulle ha känt till offentliggörandet av upphävandet av exkommunikationerna och att sändandet av intervjun dagarna innan i själva verket var en iscensatt kupp i samarbete med motståndare till Katolska kyrkan för att ställa Kyrkan i dålig...

Fellay ger biskop Williamson fullt förtroende att verka som biskop inom SSPX.

SSPX ledare biskop Fellay har i ett brev daterat 27 januari beklagat biskop Williamsons hitorierevisionistiska uttalande om förintelsen i den svenska TV-intervjun. Brevet innehåller i sak inget avståndstagande från innehållet i Williamsons uttalanden, endast att det inte faller inom en biskops mandat att uttala sig om sådant. Han ber påven om om förlåtelse för att uttalandet orsakat " dramatiska konsekvenser " och att det var "...

Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

I TV´s Uppdrag granskning presenteras SSPX , en extrem organisation som menar sig representera den historiskt riktiga katolska kyrkan och att dagens katolska kyrka har avfallit. Med anledning av TV-programmet presenteras frågor och svar om brödraskapet på Katolska kyrkans hemsida . Grundaren Lefebvre är exkommunicerad och får inte verka inom Katolska kyrkan. Avgörande för att SSPX inte kan accepteras som en inom-katolsk rörelse är att sällskapet...