Bladdra med sokord

All Tags » anglikanska kyrkan (RSS)

Englands katoliker förbereder sig för påvebesöket.

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan: " Påvebesöket är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra. Låt oss be: -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära -att påven inspireras att tala Herrens...

Riktlinjer för anglikaners upptagande i Katolska kyrkan.

Vatikanen har nu offentliggjort utlovade riktlinjer för anglikaners upptagande i Katolska kyrkan . Anglikanska gemenskaper kan finnas i form av s.k. ordinariat inom olika biskopskonferensers områden. Ett ordinariat motsvarar ungefär ett stift. Läs mera på Stockholms katolska stifts hemsida.

Anglikanska biskopar i England vill bli katoliker.

Påvens inbjudan att erbjuda former för anglikaner att inlemmas i Katolska kyrkan som vi tidigare rapporterat om väcker nu gensvar i England. Utvecklingen går nu mycket snabbt, skriver Signum-bloggen och kan följas dag för dag i engelska tidningar . I går rapporterades att biskopen av Chichester, John Hind, i en intervju förklarat att han hellre vill vara en vanlig präst i den katolska kyrkan än en biskop i dagens anglikanska kyrka. Michael Nazir...