Bladdra med sokord

All Tags » abort » umo (RSS)

Roland Utbult: När ska svenska ungdomar få saklig information om risker med sex?

Unga kvinnor far illa och Sveriges ungdom får inte korrekt information om risken med sexuell utlevelse utan skydd. Myndigheter och skolor måste återta ett balanserat folkhälsoperspektiv i frågor som rör sex och samlevnad, , skriver Roland Utbult (fp), ersättare i riksdagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Allt fler svenskar smittas av sexuellt överförda infektioner och konsekvenserna är större än vad ungdomar får veta. Sveriges...