Bladdra med sokord

All Tags » äktenskapet (RSS)

Mekane Yesus bryter med Svenska kyrkan

Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien har beslutat att avsluta kyrkogemenskapen med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, på grund av deras inställning till äktenskapet och införandet av samkönade äktenskap. Christopher Meakin, chef för ekumenikenheten på kyrkokansliet i Uppsala, berättar för Kyrkans tidning att Svenska kyrkan fått ett muntligt, men tydligt besked om att Mekane Yesuskyrkans högsta beslutande organ...

Påven till nya svenska vatikan-ambassadören: Att bibehålla balansen mellan konkurrerande friheter en utmaning för samhället.

Benedikt XVI tog 18 december emot 11 nya ambassadörer vid den Heliga Stolen, bland dem Sveriges nya ambassadör Ulla Gudmundson som tar över efter ambassadör Fredrik Vahlquist. Ulla Gudmundsson kommer inte att vara stationerad i Rom, utan sköter sin tjänst från Sverige. Hon har en 25-årig diplomatbana bakom sig och har bl a varit stationerad i Bangkok och Bryssel. Hon har varit analyschef på UD och expert i säkerhetspolitik. Sverige har haft diplomatiska...

Biskop Anders får stöd på DN´s ledarsida.

Dagen efter att biskop Anders Arborelius tillsammans med tre andra kyrkoledare i en debattartikel i SvD gett sitt stöd åt en lösning med civiläktenskap för i linje med det förslag som nyligen lagts av kd-ledaren Göran Hägglund , så ger DN detta förslag sitt stöd. I dagens huvudledare skriver man: I helgen kom Göran Hägglund in på spåret civiläktenskap. Och i gårdagens Svenska Dagbladet skrev socialdemokraternas...

Biskop Anders med andra kyrkoledare och Christer Sturmark skriver om äktenskapet.

På SvD´s Brännpunkt skriver idag Biskop Anders Arborelius, Katolska kyrkan en debattartikel tillsammans med Sten-Gunnar Hedin, talesman för Pingströrelsen, Karin Wiborn, missionsföreståndare Svenska Baptistsamfundet, Göran Zettergren, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna samt Morgan Johansson, tidigare folkhälso- och socialtjänstminister att en vigselrätt somförbehålls...

Göran Hägglund förordar civilrättslig äktenskapslagstiftning och ingen vigselrätt för kyrkorna.

Flera tidningar återger nu ett TT-meddelande där det sägs att Göran Hägglund (kd) nu satt ner foten i äktenskapsdebatten och att partiet förespråkar en civilrättslig äktenskapslagstiftning enligt fransk modell. Alla par, heterosexuella och homosexuella, som vill formalisera sin kärlek rättsligt måste enligt kd-förslaget göra det genom att registrera sin samlevnad hos en myndighet. Det ska inte kallas för att ingå äktenskap utan något annat, vilket ger kyrkan möjlighet att som hittills reservera begreppet...

Hägglund och Reinfeldt i chicken raise om äktenskapsfrågan.

På moderaternas partistämma i Gävle för ett år sedan beslutade sig partiet för könsneutrala äktenskap. I somras talade KD-ledaren Göran Hägglund om tänkbara kompromisser. En handlade om en ny samlevnadsbalk där äktenskapslagstiftning och partnerskapslag samlades. En annan var att införa civiläktenskap utan vigselrätt för kyrkorna. Denna månad uppdagades att det fördes samtal i riksdagen om ett kompromissförslag att byta namn från "äktenskap" till "giftermål" och att begreppet "äktenskap" reserveras...

Hägglund: Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning när det gäller äktenskapet.

Göran Hägglund talade vid kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Uppsala. Han kommenterade äktenskapsutredningen och sade: Vi kristdemokrater kräver respekt för vår hållning när det gäller äktenskapet. Äktenskapet som institution har funnits under tusentals år och är tillkommet framför allt för att skydda den svagare parten, barnens intressen. Det handlar om traditioner. Dessutom handlar det om ganska komplicerad juridik, om faderskapspresumtion och annat. Hägglund tror att Alliansen kommer...

Äktenskapsutredningen: Kritiska frågor inte tillåtna.

"Vi har nu alltså hamnat i en situation där frågor om släktets fortbestånd och samhällets grundvalar har blivit så betydelselösa att några diskussioner, kritiska frågor och befogade invändningar inte längre är tillåtna" ... ...skriver Ruben Agnarsson i Världen i dag med anledning av att alla riksdagspartier utom ett med emfas driver frågan att ändra äktenskapslagstiftningen utan att beakta negativa konsekvenser. Reinfeldt har sagt att en proposition kommer oavsett vad Kristdemokraterna...

Opinionsmöte för äktenskapet i S:ta Clara kyrka kl 19.00 måndag 14 jan.

Mötet som hålls i S:ta Clara kyrka i Stockholm kan ses som ett offentligt remissvar från de kyrkoledare som deltar till äktenskapsutredningen, skriver tidningen Dagen . Remissvaren skall vara inne senast tisdag 15 jan. Katolska kyrkan har redan offentliggjort ett skriftligt svar på 10 sidor, och biskop Anders Arborelius är en av de medverkande. Arrangörer är aktionskommittén Bevara äktenskapet och Svenska Evangeliska Alliansen . Medverkar gör också bl.a. förre ärkebiskopen i SvK Gunnar Weman, muslimske...

Katolska kyrkans yttrande till äktenskapsutredningen offentliggjort.

Biskop Anders Arborelius önskar att en bred parlamentarisk utredning görs. "En ändring av lagstiftningen så att äktenskapet också omfattar homosexuella par är en stor förändring i civilisationens historia, säger biskopen. Biskopen säger till Världen idag : " Alla medlemskyrkor i Sveriges Kristna Råd står bakom yttrandet, vilket gör tydligt att det finns en överväldigande kristen majoritet som håller fast vid att äktenskapet är reserverat för en man och en kvinna ". I Yttrandet sägs...

Litet intresse för registrerat partnerskap (och samkönade äktenskap?).

Lagen om registrerat partnerskap började gälla 1995. 31 december 2006 fanns enligt SCB drygt 2000 registrerade partnerskap (4188 reg. partners) i Sverige. Motsvarande siffra för äktenskap är 1,6 miljoner. Kring 300 partnerskap registrerades 2006 och strax under 100 upplöstes. Samma tid ingicks kring 46.000 äktenskap och 20.000 upplöstes. Livslång trohet är således inte så vanligt oberoende av samlevnadsform. Tidningen Världen idag kommenterar statistiken och den senaste tidens debatt angående könsneutrala...

Könsneutral äktenskapslag: Lättsinnigt experimenterande med en hel generation barn.

Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingströrelsen skriver idag en debattartikel i Aftonbladet där han förordar att äktenskapet bevaras i nuvarande form, främst med tanke på barnens bästa. " Samkönade äktenskap är inte främst en fråga om homosexuellas rättigheter eller om vuxna människors privatliv. Det är heller inte ett ämne som bör avgöras på religiös grund ", skriver han. Det finns i dag inga vetenskapliga argument som stöder att man frångår stödet för konstellationen mamma-pappa-barn...

Bevara Äktenskapets hemsida stoppad av hackers.

Bevara Äktenskapets hemsida hackades under tisdagen och är oåtkomlig för närvarande. ? Det är tydligt att det finns enskilda människor som inte vågar ta debatten, utan istället försöker tysta oss på detta sätt, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen till tidningen Dagen. Läs mera...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Jan Myrdal stöder äktenskapets nuvarande juridiska form: "Kalla mig gärna heteronormativ".

Jan Myrdal ger sig in i debatten om äktenskapet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver han: " Att tillföra den samhälleliga äktenskapsformen nya officiellt och ceremoniellt klubbade samkönade och barnbesittande relationer blir kränkande mot förnuft och känsla. Om man vill kalla denna min åsikt hetero­normativ får man väl göra det ". Läs mera...

Präst uppmanar Svenska kyrkans biskopar: Erkänn att välsignelseakten av samkönade var ett misstag!

I en debattartikel i Dagen kommenterar den svenskkyrklige prästen Erik Johansson diskussionen om äktenskapet som förs bland Svenska kyrkans biskopar. Martin Linds hållning är konsekvent men emot bibelordet, menar han, medan de biskopar som nu inte vill att Svenska kyrkan skall viga samkönade par borde ha insett problemet redan när välsignelseakten för samkönade par infördes. Genom att de samtyckte till detta finns ingen konsekvens i deras hållning. Han skriver: "Res på er biskopar och våga säga...