Bladdra med sokord

All Tags » Ulf Ekman (RSS)

Ulf Ekman om Världen idag: Mitt uppdrag som ansvarig utgivare kortvarig lösning.

Ulf Ekman kommenterar nu turerna kring tidningen Världen idag på sin blogg . På senaste tiden har en del ommöbleringar gjorts, och några har sagt upp sig. Ulf Ekman har gått in som ansvarig utgivare, och kritikerna menar att det äventyrar Världen idags oberoende genom att det blir en alltför tät relation till Livets Ord. Tidiningen har som många andra medier haft ekonomiska svårigheter, vilket är orsaken till förändringarna...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , , ,

Kristna ledare uppmanar att till att uppmärksamma Livets söndag - får kritik av Åke Bonnier.

Arborelius, Atas, Ekman, Hedin får kritik av Bonnier Tredje advent firas i många kyrkor som livets söndag. "Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som har det sämst i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Det gäller såväl flyktingar och traffickingoffer som ofödda barn och deras mödrar", skriver fyra kyrko­ledare, i tidningarna Världen idag och Dagen . Domprost Åke...

Anders Wejryd och Ulf Ekman intervjuas i Uppsala pingstkyrka.

Under Pingströrelsens föreståndardagar i början av oktober bjöds Livets ords pastor Ulf Ekman och ärkebiskop Anders Wejryd in till två frukostsamtal. De intervjuades av Dan Salomonsson i Uppsala pingstkyrka. Se videos nedan: Ulf Ekman Anders Wejryd Läs mera i Dagen

Gemensam förståelse av trons skatt men också av ekumenikens svårigheter på aKF´s kyrkodagar.

Arbetsgruppen Kyrklig Förnyelses kyrkodagar i Uppsala i helgen handlade om ekumenik. Man hade bjudit in representanter från olika kyrkliga traditioner, bland deltagarna märktes f Fredrik Emanuelson OMI från Katolska kyrkan, biskop em Björn Fjärstedt, Svenska kyrkan, Berit Simonsson, OAS-rörelsen i Svenska kyrkan, f Dan Sandu, Rumänska ortodoxa kyrkan, Ulf Ekman från Livets ord och biskop Edvin Barnes från Anglikanska kyrkan. Paneldebatten i Katedralskolans aula på lördagen modererades av Daniel Wärn...