Bladdra med sokord

All Tags » Stiftelsen för insamlingskontroll » dispensansökan (RSS)

Stiftelsen för insamlingskontroll: Vi rekommenderar aldrig att söka dispens för styrelseledamöters betalningsanmärkningar.

Från Stockholms katolska stift har förekommit uppgifter om att Stiftelsen för insamlingskontroll rekommenderat Caritas Sverige att inkomma med dispensansökan för att Caritas Sverige skulle få behålla sitt 90-konto trots ordförandens betalningsanmärkningar. Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll säger att reglerna är solklara . Har någon i styrelsen betalningsanmärkningar rekommenderar vi aldrig någonsin att man kan inkomma med en dispensansökan. Den enda rekommendationen vi ger...