Bladdra med sokord

All Tags » Moder Teresa (RSS)

Indiska extremister brände ner hus tillhörande Moder Teresas orden.

Förföljelserna mot kristna i Indien fortsätter. På kvällen den 25 september attackerades och brändes ett hus tillhörande Missionaries of Charity i byn Sukanda. Regional-superiorn för Missionaries of Charity Moder Suma säger att hon ber för förföljarna att de skall omvända sig från sitt våldsbeteende och försona sig med Gud. När Moder Teresa dog sade hon: " Jag skall inte stanna i paradiset, jag vill fortsätta...

Moder Teresas andliga kamp beskrivs i ny bok.

I veckan är det 10 år sedan Moder Teresa dog, hennes "himmelska födelsedag". Nunnan representerade under 1900-talet för hela världen den självutgivande gudomliga kärleken genom sitt arbete bland de fattigaste av de fattiga i Calcutta, och efter hennes död har många förordat hennes helgonförklaring. Fader Brian Kolodiejchuk, en av dem som förespråkar hennes helgonförklaring har nyligen gett ut en bok: " Mother Teresa: Come Be My Light ." Fader Brian har i boken sammanställt hennes brev och korrespondens...