Bladdra med sokord

All Tags » Kyrkan (RSS)

Ärkebiskop Chaput utmanar ungdomarna: Lämna det "katolska ghettot" och bli apostlar!

Ärkebiskop Chaput av Denver talade till ungdomarna på WYD på fredagsmorgonen. Ämnet var den Helige Ande och plikten för varje kristen att vittna om sin tro. han sade att problemet är att en del människor, också ni själva, lever i ett slags katolskt ghetto. En del katoliker känner sig inte redo att evangelisera. För dem framhöll ärkebiskopen Guds korrigerande ord till profeten Jeremia när skyllde på attatt han var för...

Claphaminstitutet skall placera Kyrkan mitt i samhället.

23 januari 2008 bildades i Stockholm stiftelsen Claphaminstitutet , ett kristet ekumeniskt forskningsinstitut. Institutets uppgift är att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro. Bland de 70 stiftarna finns akademiker som lundaforskarna professor Chrys Caragounis , professor Eva M. Hamberg och docent Yvonne Maria Werner , namnkunniga privatpersoner som läkaren och samhällsdebattören Christina Doctare , riksdagsledamoten och förre EU-parlamentarikern Lennart...

Stefan Swärd: Klimatfrågan handlar om Guds skapelse.

Evangeliska frikyrkans ordförande Stefan Swärd kommer att delta i FN´s klimatkonferens i Indonesien 13-14 december. Han intervjuas i tidningen Världen idag: "Ytterst sett är det Gud som har finjusterat bland annat växthusgasen i atmosfären och jordens temperatur för att liv ska kunna existera här. Men det är varken Gud eller djävulen som orsakar miljöproblemen utan vi människor som går in och gör oss till herrar över skapelsen ", säger han. Enligt Stefan Swärd är detta samma mekanism som i abortfrågan...

Gemensam förståelse av trons skatt men också av ekumenikens svårigheter på aKF´s kyrkodagar.

Arbetsgruppen Kyrklig Förnyelses kyrkodagar i Uppsala i helgen handlade om ekumenik. Man hade bjudit in representanter från olika kyrkliga traditioner, bland deltagarna märktes f Fredrik Emanuelson OMI från Katolska kyrkan, biskop em Björn Fjärstedt, Svenska kyrkan, Berit Simonsson, OAS-rörelsen i Svenska kyrkan, f Dan Sandu, Rumänska ortodoxa kyrkan, Ulf Ekman från Livets ord och biskop Edvin Barnes från Anglikanska kyrkan. Paneldebatten i Katedralskolans aula på lördagen modererades av Daniel Wärn...